Psychologie

Bij het ouder worden breekt er een nieuwe levensfase aan met bijbehorende uitdagingen en problemen. U wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met plotselinge ziekte, een afnemende gezondheid of bepaalde beperkingen. Soms moet u leren leven met een chronische ziekte, als COPD, MS of de ziekte van Parkinson. Een moeilijke periode in uw leven, die gepaard kan gaan met spanning, angst of somberheid. Ook kunt u te maken krijgen met verliessituaties en rouw. Een psycholoog kan u helpen te leren omgaan met alle veranderingen met als doel het vinden van een nieuw evenwicht.

Behandeling

In het eerste gesprek met de psycholoog bespreekt u samen welke moeilijkheden er zijn. De psycholoog zal aangeven wat er waarschijnlijk aan de hand is (diagnose). Door middel van gesprekken en/of oefeningen werkt u vervolgens samen aan een oplossing of vermindering van uw klachten. Het aantal gesprekken dat u zult hebben hangt van uw klachten af.

Diagnostisch onderzoek

Wanneer u een CVA heeft doorgemaakt, bij vermoedens van dementie of wanneer er sprake is van cognitieve (geestelijke) achteruitgang door andere oorzaken, kan het inzicht geven om middels een testonderzoek uw cognitief functioneren in kaart te brengen. We weten dan beter wat er aan de hand is, kunnen een diagnose stellen en/of een gericht advies geven over:

 • Hoe u kunt leren omgaan met de gevonden beperkingen.
 • De manier waarop de omgeving ondersteuning en begeleiding kan bieden.
 • Met u meedenken welke woonomgeving en daginvulling het beste bij u aansluit.

Het onderzoek kan bestaan uit gesprekken, geheugen- en concentratietests, vragenlijsten en observatie van gedrag. Onderzoek kan zich ook richten op psychische klachten.

Gespreksgroepen dementie en COPD

Naast individuele therapie bieden wij begeleiding in de vorm van gespreksgroepen. Zo bestaan er groepen voor mensen met COPD, dementie en een gespreksgroep met als thema zingeving. In deze groepen is ruimte om met lotgenoten ervaringen te delen, om stil te staan bij de impact die het hebben van een bepaalde aandoening op uw dagelijks leven heeft en hoe u daar mee om kunt gaan.

Ondersteuning naasten

Onze psychologen zijn er ook voor uw naasten. Bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie over een ziektebeeld of het geven van advies over de omgang met (gedrags)problemen als gevolg van een ziektebeeld. De psychologen van IJsselheem zijn zowel toegankelijk voor revalidanten en bewoners van IJsselheem, als voor ouderen die zelfstandig wonen.

Wilt u contact opnemen?

Zwolle                               

Marjolein Moerkerken, psycholoog

m.moerkerken@ijsselheem.nl

06 - 83407268 (aanwezig op maandag en donderdag)

Kampen en Zwartewaterland 

Martijn van der Burgt, GZ-psycholoog

m.vdburgt@ijsselheem.nl

06 - 57378943 (aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)

Onze specialisten

 • Martijn van der Burgt

  GZ-psycholoog

 • Sander van Exsel

  Psycholoog

 • Marije Oosterveld

  Psycholoog i.o. GZ

 • Lisa van der Drift

  Psycholoog

 • Harmke Bodewitz

  Orthopedagoog

 • Marjolein Moerkerken

  Psycholoog

 • Kassiopeia Schwientek

  Psycholoog

 • Milou Logtenberg

  Psycholoog

 • Yvette Hansen

  Psychologisch medewerker

 • Ingrid van Bethlehem

  Psychologisch medewerker

Onze specialisten psychologie

 • Jan-Diederik

  Cosultatief Psychiatrisch Verpleegkundige

Onze locaties