Zorgconsulenten

Voor, tijdens en na uw verblijf in het revalidatiecentrum van IJsselheem hebt u contact met één van onze zorgconsulenten.

Kennismakingsgesprek

In het eerste gesprek met de zorgconsulent vragen we naar uw sociale situatie en welke vragen en eventuele zorgen u hebt als het gaat om terugkeer naar huis. Samen met u en uw familie proberen we helder te krijgen wat de wensen en mogelijkheden zijn. Eventueel wordt in overleg met u contact opgenomen met betrokken zorgverleners om een helder beeld te krijgen van uw situatie thuis.

Mantelzorg
Hulp of zorg van iemand uit uw omgeving, zoals familie, vrienden of buren, noemen we mantelzorg. De zorgconsulent gaat samen met u en uw mantelzorger na hoe zwaar de belasting bij de mantelzorgers wordt ervaren. Bij eventuele overbelasting kijken we welke mogelijkheden er zijn om deze belasting te verkleinen.

Informatiebijeenkomst

Kort nadat u bent opgenomen in het revalidatiecentrum nodigen we u uit om de informatiebijeenkomst bij te wonen. De zorgconsulent vertelt wat revalidatie bij IJsselheem inhoudt en wat u kunt verwachten. U ontvangt meer informatie over bijvoorbeeld het behandelteam, de opnameduur en financiering en krijgt antwoord op uw eigen vragen.

Nazorgadvies

Tijdens de revalidatie houdt uw zorgconsulent, waar nodig, contact met u en uw familie. Ter voorbereiding op het ontslag bespreekt zij welke mogelijkheden bij uw situatie passen: u krijgt een nazorgadvies. We stemmen met elkaar af wie wat doet. Dit kan door een gesprek met u of samen met uw familie.

Na de revalidatie

Het kan zijn dat u na uw revalidatie hulp of zorg nodig hebt, soms meer dan u gewend was. Voor advies hierover kunt u terecht bij de zorgconsulent. De zorgconsulent kan u informeren over de verschillende mogelijkheden die er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van hulp, zorg, (woon)voorzieningen, begeleiding en dagbesteding. De zorgconsulent heeft kennis van de wet- en regelgeving en de mogelijkheden in uw woonomgeving. Ook als terugkeer naar huis niet meer haalbaar is, kent de zorgconsulent de route en biedt de zorgconsulent ondersteuning bij bijvoorbeeld de indicatieaanvraag of de aanmelding.

Personeel

 • Danielle Switynk

  zorgconsulent

  Kampen

 • Anouk Banda

  zorgconsulent

  Kampen

 • Gerjanne Zielman

  zorgconsulent

  Zwolle

 • Rosa Vloedgraven

  zorgconsulent

  Zwolle

 • Annelies Witteveen

  zorgconsulent

  Zwolle

 • Karin Westerhof

  zorgconsulent

  Zwolle

 • Everine Ykema

  zorgconsulent

  Zwolle

 • Héline van Vuuren

  Zorgconsulent

  Kampen en Zwolle