Cliënt en verzorgende zitten aan tafel

Strategische koers 2021-2024

We blijven bij IJsselheem vooruitkijken. Want ons zorglandschap verandert. De zorgvragen worden complexer en nemen toe. Dat vraagt om wendbaarheid en een passende strategische koers binnen onze organisatie.

Strategisch Kompas 2021-2024 

Onze koers voor 2021-2024 staat beschreven in ons Strategisch Kompas. Velen binnen en buiten IJsselheem hebben meegedacht; de input voor deze ingeslagen weg is dus breed opgehaald. Van zorgmedewerkers tot cliëntenraden, van vrijwilligers tot externe stakeholders.

Hoog complexe zorg

We gaan uit van de kracht van IJsselheem. Daarom maken we de bewuste keuze om door te ontwikkelen naar hoog complexe, multidisciplinaire zorg en zo met onze expertise en ervaring bij te dragen aan toekomstbestendige zorg in de regio. Ook beschrijven we vier verkenningslijnen in onze koers. Die richten zich op vroegtijdige zorginzet, onze expertise inzetten als dienstverlening naar collega zorgorganisaties, samenwerkingen in vastgoed en het onderzoeken van laagdrempelige bereikbaarheid voor ouderen in de wijk. 

Wij geven het totale plaatje van onze nieuwe koers aan de hand van onderstaande documenten: 

Praatplaat Strategisch Kompas: een heldere samenvatting 

De praatplaat is een heldere samenvatting van ons Strategisch Kompas. We gebruiken deze praatplaat om het verhaal van onze nieuwe koers te vertellen aan medewerkers, vrijwilligers, cliënten en hun naasten. Maar ook aan u en andere geïnteresseerden buiten onze organisatie. De strategische koers hebben we verwerkt in onze HR-visie waarin wij onze medewerkers centraal zetten.

Volledig document Strategisch Kompas

Wilt u meer lezen na het bekijken van de praatplaat? Lees dan het volledige Strategisch Kompas 2021-2024 van IJsselheem.

Jaarplan 2024

Het Strategisch Kompas geeft onze koers voor de komende vier jaar weer, die we uitwerken in onze jaarplannen. Het Jaarplan 2024 beschrijft onze plannen voor dit jaar. Sommige van thema’s en projecten gingen in 2021 al van start, andere zijn nieuw en het resultaat van gesprekken met medewerkers of inspiratie uit de buitenwereld. 

Deel deze pagina