Arbeidsvoorwaarden

Voor medewerkers van IJsselheem gelden de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) staan. In deze CAO zijn onder meer de salarisschalen opgenomen.

IJsselheem biedt meer!

Er zijn diverse personeelskortingen afgesproken met verschillende ondernemers. Ook zijn er afspraken gemaakt met zorgverzekeraars en kunnen medewerkers meedoen met de werkkostenregeling. De afdeling Fysiotherapie heeft wekelijks een spreekuur voor medewerkers en vrijwilligers. En er is budget voor maatregelen op het gebied van verbetering van de arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit in de meest brede zin van het woord. Daaronder valt ook het opleidingsbudget.