Werken in zelforganiserende teams

De cliënt staat centraal in de visie van IJsselheem. Waar de cliënt zelf bepaalt welke zorg en dienstverlening op dat moment passend is, vraagt dat van medewerkers een goede aansluiting daar op. IJsselheem is daarom op weg naar het werken met zelforganiserende teams. Dat is een vast team van medewerkers dat zelf afspraken maakt met cliënten en steeds inspeelt op wat de cliënt wenst. Zo is het makkelijker uit te gaan van de vraag van de klant en alleen nog maar doen wat waarde toevoegt.

Vakmanschap

Ook voor zelforganisatie zijn kaders nodig. Er zijn financiële begrenzingen en wettelijke kaders. Daarbij wordt zo veel mogelijk de ruimte gezocht voor gezond verstand, samen leren en vakmanschap. Ook zijn teams verantwoordelijk voor hun eigen "huishoudboekje" om zo inzicht en betrokkenheid te krijgen in wat er wordt uitgegeven. Bij het maken van keuzes wordt de cliënt ook betrokken. Met elkaar creatief zijn, zodat er ruimte komt voor waar het echt om gaat in de zorg.