Stages en opleidingen

Leren en ontwikkelen van medewerkers is een speerpunt van IJsselheem. Daardoor ontwikkelt de organisatie zich. Leren en ontwikkelen draagt ook bij aan de verhoging van de kwaliteit van zorg in het algemeen. IJsselheem biedt een gevarieerde leeromgeving om studenten voor te bereiden op hun toekomstige beroepsuitoefening in de zorg. Medewerkers worden ondersteund bij het ontwikkelen van de benodigde competenties en het verder ontwikkelen van hun talenten en hun positie/inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Alle locaties van IJsselheem zijn door de SBB erkend als leerbedrijf in de zorg.

Stages Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Binnen IJsselheem vinden per jaar meer dan 600 studenten van diverse opleidingen een stageplaats (zorg, administratief, specialistische zorg, etc.). De stages van de zorg- en welzijnsopleidingen worden centraal gecoördineerd door de afdeling Leren & Ontwikkelen van IJsselheem. Dit gebeurt op aanvraag van het opleidingsinstituut. Individuele aanvragen van studenten van zorg- en welzijnsopleidingen worden in principe niet in behandeling genomen.

Bij- en nascholing

IJsselheem besteedt veel aandacht aan bij- en nascholing van de medewerkers. Individuele scholing, groepscursussen, leren in een elektronische leeromgeving (ELO), het volgen van symposia en dergelijke dragen bij tot verhoging van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Medewerkers kunnen hun vakinhoudelijke kennis en vaardigheden vergroten en doorgroeien naar andere functies binnen de organisatie.