Vertrouwenspersoon

Natuurlijk willen we onze medewerkers een veilige werkomgeving bieden. ‘Sociale veiligheid’ betekent dat er een sociaal veilig werkklimaat is waarin medewerkers niet geconfronteerd worden met enige vorm van ongewenst gedrag die intimiderend en bedreigend kan zijn.

Ongewenst gedrag kan plaatsvinden tussen medewerkers onderling, tussen medewerker en leidinggevende, tussen medewerker en cliënt en tussen medewerker en derden.

Het is de medewerker zelf die bepaalt welk gedrag voor hem/haar onacceptabel is. Het is de medewerker die voelt of de grens tussen een respectvolle houding en ongewenst gedrag overschreden wordt.

ongewenst gedrag

Voorop staat dat de aanpak van ongewenst gedrag onderdeel dient uit te maken van de dagelijkse praktijk. Leidinggevenden en medewerkers dienen er oog voor te hebben en in te grijpen wanneer iemand last heeft van ongewenst gedrag van een ander. Maar als medewerkers om de een of andere reden niet terecht kunnen  bij hun leidinggevende dan mogen zij zich altijd rechtstreeks tot  de vertrouwenspersoon wenden.

IJsselheem heeft zowel een interne als externe vertrouwenspersoon. Als een medewerker om welke reden dan ook liever niet naar de interne vertrouwenspersoon wil, dan kan hij naar de externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon van IJsselheem kan de eerste opvang verlenen na (traumatiserende ) incidenten in de intercollegiale sfeer. De vertrouwenspersoon ondersteunt de medewerker vervolgens bij het vinden van de juiste opvang en hulpverlening. 

Raadpleeg voor de contactgegevens van de vertrouwenspersoon het sociale intranet Infoheem.

De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.
vertrouwenspersoon