Samenwerking mantelzorger

Mantelzorgers zijn meestal familie of vrienden die langdurig en onbetaald zorg verlenen aan de cliënt. Uw partner, kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren en vrienden helpen u in uw dagelijks leven. Deze hulp kan bestaan uit het u dagelijks verzorgen, maar ook bijvoorbeeld boodschappen doen valt onder mantelzorg. Uw mantelzorgers kennen u vaak als geen ander. Zij zijn van onschatbare waarde voor ons. Door de kennis en ervaring die zij hebben opgebouwd, zijn mantelzorgers een waardevolle partner in de zorg.

Vragen over mantelzorg?
Wilt u graag weten wat de mogelijheden zijn voor mantelzorg? Of wilt u weten op welke manier u een mantelzorger kunt ontlasten? Neem dan contact met ons op.
038 - 425 77 07

Samenwerking op maat

Wanneer u hulp inschakelt van IJsselheem, kijken we samen met u en uw mantelzorgers naar de verschillende mogelijkheden waarop we u kunnen ondersteunen. Wat kunt u nog eventueel zelf, wat kunnen uw mantelzorgers doen? Samen zorgen we ervoor dat u uw dagelijks leven kunt inrichten op een manier die bij u past. Natuurlijk kunnen de verzorging, verpleging en behandeling daar waar nodig over worden gelaten aan onze deskundige medewerkers. Want soms is het voor uw mantelzorgers ook fijn om even ontlast te worden. We zoeken naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Afstemming met mantelzorger

Vanaf de start van het zorgproces staat afstemming met de mantelzorger voorop. Als de cliënt eenmaal zorg afneemt, bespreken we in de loop van het traject regelmatig met cliënten en mantelzorgers hoe het gaat. De aansluiting bij wat de mantelzorger kan en wil bieden is essentieel: overbelasting moet voorkomen worden. IJsselheem heeft natuurlijk ook zorg voor de mensen die geen netwerk hebben.