Dagbesteding en dagbehandeling

Dagbesteding

Wilt u uw dag op een prettige manier doorbrengen? Wilt u onder de mensen zijn, samen koffie drinken, bewegen, activiteiten doen, of de krant lezen? Is het nodig om uw mantelzorger even te ontlasten? Misschien is dagbesteding iets voor u.

Wat is dagbesteding?

Samen een fijne tijd beleven in een omgeving met veiligheid en structuur. We sluiten met onze activiteiten zoveel mogelijk aan op uw interesses en mogelijkheden. Hebt u behoefte aan rustigere activiteiten zoals de krant lezen, spelletjes en beweegactiviteiten? Of wilt u actiever zijn en wilt u creatief aan de slag, bakken of koken of naar buiten? Er is veel mogelijk! Samen maken we er steeds weer een zinvolle en gezellige dag van. Zo leeft u zelfstandig, zonder alleen te hoeven zijn, en doet u prettige, nieuwe ervaringen en nieuwe kennissen op.

Waar en wanneer bieden wij dagbesteding?

IJsselheem biedt dagbesteding van maandag tot en met zaterdag, twaalf dagdelen in de week. Per locatie is de dagbesteding op bepaalde dagen in de week open.

Wij organiseren dagbesteding in Hattem, Heerde, Kampen, IJsselmuiden, Zwolle, Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis.

In Hattem is dat in onze locatie De Bongerd.

In Heerde is dat in onze locatie Brinkhoven.

In Kampen is dat in onze locaties Margaretha, Myosotis en in IJsselmuiden in Maarlenhof. In overleg wordt gekeken in welke locatie de dagbesteding het beste bij u past.

Dagbesteding vindt in Zwolle plaats in locatie Nieuwe Haven.

In Zwartewaterland kunt u naar de dagbesteding in onze locaties De Schans, Hazelaar en Meente.

Geïnteresseerd in dagbesteding?

Bel gerust om even met ons te overleggen via 088-3394400 (op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur) of mail met info@ijsselheem.nl.

Om in aanmerking te komen voor dagbesteding bij IJsselheem heeft u een indicatie nodig van de Wmo of Wlz.

Voor meer informatie over de Wmo kunt u terecht bij uw gemeente. Voor meer informatie over de Wlz kunt u terecht bij uw casemanager, wijkverpleegkundige of het CIZ .

Kosten dagbesteding:

Eigen bijdrage:

Als u dagbesteding gebruikt op basis van de Wmo of Wlz, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en stuurt u elke 4 weken een factuur. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het CAK.

Vervoer:

Als u dagbesteding gebruikt op basis van WLZ dan regelt IJsselheem het vervoer van en naar de dagbesteding. Heeft u een indicatie vanuit de Wmo? Dan bepaalt de gemeente of IJsselheem het vervoer regelt of dat u zélf het vervoer van en naar de dagbesteding regelt.

Maaltijd:

Als u dagbesteding gebruikt op basis van de Wlz, dan hebt u recht op een eenvoudige broodmaaltijd tijdens de dagbesteding. Komt u via de Wmo of wilt u een warme maaltijd, soepje vooraf of toetje? Dan betaalt u hiervoor zelf.

Zorg in een groep / Dagbehandeling

Woont u nog thuis en heeft u behandeling nodig in verband met Parkinson of COPD? In sommige gevallen is het mogelijk om deze behandeling in een groep te ontvangen. U ontvangt dan multidisciplinaire zorg van onze behandelaren onder de regie van de specialist Ouderengeneeskunde, in een groep van lotgenoten.

Wat is Zorg in een groep/dagbehandeling?

U komt 2 dagen per week naar onze locatie en volgt daar een programma aan behandelingen, gesprekken en activiteiten. Alles is gericht op het verbeteren van uw lichamelijke klachten waar mogelijk, het remmen van achteruitgang en het leren omgaan met blijvende beperkingen. Lotgenotencontact is hierbij een waardevolle aanvulling. U kunt praten met anderen cliënten met vergelijkbare klachten en u kunt tips uitwisselen.

Waar en wanneer bieden wij Zorg in een groep / dagbehandeling

IJsselheem biedt Zorg in een groep/ dagbehandeling op de locaties Myosotis (Kampen) en Nieuwe Haven (Zwolle). Op beide locaties is 2 dagen per week Zorg in een groep / dagbehandeling.

Geïnteresseerd in Zorg in een groep / Dagbehandeling?

Om in aanmerking te komen voor Zorg in een groep / Dagbehandeling heeft u een indicatie nodig van de GZSP (ZVW) of Wlz.

Voor de GZSP (ZVW) kunt u een verwijzing aanvragen bij uw huisarts. Na verwijzing volgt een intake door onze specialist ouderengeneeskunde die de mogelijkheden met u bespreekt. Voor meer informatie over Wlz kunt u terecht bij uw casemanager, wijkverpleegkundige of het CIZ.

Bel gerust om even te overleggen via 088-3394400 (op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur) of mail met info@ijsselheem.nl.

Kosten Zorg in een groep / Dagbehandeling

Eigen bijdrage:

Als u gebruik maakt van Zorg in een groep op basis van een indicatie GZSP dan betaalt u hiervoor een eigen risico. Naast een verplicht eigen risico kunt u ook nog een vrijwillig eigen risico hebben. Ontvangt u ook al veel andere zorg? Dan is de kans aanwezig dat uw eigen risico al gebruikt is en dat u geen eigen risico meer betaalt.

Als u gebruik maakt van Zorg in een groep op basis van een Wlz-indicatie, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en stuurt u elke 4 weken een factuur. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het CAK. Wat is uw eigen bedrage?

Vervoer:

Als u gebruik maakt van Zorg in een groep op basis van een indicatie GZSP dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van én naar Zorg in een groep / Dagbehandeling. Verschillende verzekeraars komen tegemoet in de kosten. Er moet dan wel een machtiging voor vervoer aangevraagd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verzekeraar.

Als u dagbehandeling gebruikt op basis van de Wlz dan regelt IJsselheem het vervoer van en naar de dagbesteding.

Maaltijden:

Als u dagbehandeling gebruikt op basis van de Wlz dan hebt u recht op een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u via de GZSP of wilt u een warme maaltijd, soepje vooraf of toetje? Dan betaalt u hiervoor zelf.


Voldoet dit antwoord aan de verwachtingen?