Financiering

Wijkverpleging valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering van uw zorgverzekering. Dat kan tijdelijke, maar ook langdurige ondersteuning zijn.

Ook is het mogelijk dat een deel van de zorg die u nodig heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt vergoed. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd door het Centraal Administatie Kantoor (CAK).

In sommige situaties krijgt u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg. Ook dan komt de wijkverpleging IJsselheem bij u thuis voor zorg en ondersteuning.Hiervoor geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Met deze rekenhulp kunt u stap-voor-stap uw eigen bijdrage berekenen.

Neem voor meer informatie contact op met uw wijkverpleegkundige.