Geestelijke verzorging

Verhuizen naar een zorgorganisatie kan vragen oproepen, zowel bij cliënten als hun mantelzorgers. Vaak past het niet op de route die u had uitgestippeld, maar komt het onverwachts op uw pad. Het kan fijn zijn om daar over door te praten. Met een geestelijk verzorger kunt u hierover in gesprek en kunnen vragen aan de orde komen als hoe ga ik om met mijn ziekte en mijn verlies, hoe zie ik mijn toekomst, hoe kijk ik terug op mijn leven?

In individuele gesprekken of in gespreksgroepen is ruimte om aan deze levensvragen aandacht te besteden. Wij proberen daarbij aan te sluiten bij ieders manier van leven en  levensovertuiging.

Ondersteunen

Praten over levensvragen is niet alleen het werk van geestelijk verzorgers. Alle medewerkers in de zorg  hebben wel eens gesprekken met cliënten en mantelzorgers over wat hen ten diepste bezighoudt. De geestelijk verzorgers ondersteunen de zorgmedewerkers in het  leren herkennen van levensvragen van cliënten. U kunt altijd rechtstreeks contact met ons opnemen, of andere medewerkers vragen of zij dit voor u willen doen.

Ethiek

Bij de geestelijke verzorging hoort ook onze betrokkenheid bij het ethiekbeleid.  Samen met andere medewerkers binnen IJsselheem brengen wij ethische kwesties ter sprake en organiseren wij morele beraden met medewerkers en / of cliënten en mantelzorgers over de vraag wat in een bepaalde situatie goede zorg is.

Voor iedereen

Alle cliënten kunnen gebruik maken van de diensten van de geestelijk verzorgers. Op verpleeghuisafdelingen werken wij zowel direct met cliënten als indirect via medewerkers. In de verzorgingshuizen en in de thuiszorgteams ligt het accent op geestelijke verzorging via de medewerkers.

Geestelijk verzorgers

  • Paulineke Eigenhuis

    Geestelijk verzorger en predikant (PKN)

    Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden, Zwartsluis

  • Irma Smits

    Geestelijk verzorger

    Hasselt, Zwolle