Ondersteunen en structuur bieden

Lukt het u niet meer om de financiën op orde te houden, het huishouden goed te laten draaien of uw dag zinvol in te vullen, dan biedt de ondersteunende begeleiding van IJsselheem uitkomst. Met onze ondersteunende begeleiding helpen we u op weg om weer structuur in uw leven aan te brengen.

Overzicht

U vertelt ons waar u moeite mee heeft, wat u moeilijk vindt en hoe u daarvoor uw ondersteuning wenst. We kijken op welke wijze het mogelijk is dat u toch zo veel mogelijk zelf blijft doen, terwijl u het overzicht blijft houden.

Indicatie

U kunt altijd gebruikmaken van de ondersteunende begeleiding van IJsselheem. Hiervoor heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.
Heeft u geen indicatie, maar wilt u wel gebruik maken van de ondersteunende begeleiding van IJsselheem? Dan kunt u er altijd voor kiezen om de (aanvullende) zorg die u wenst zelf te betalen.