Rol van de mantelzorger

Mantelzorgers zijn meestal familie of vrienden die langdurig en onbetaald zorg verlenen aan de cliënt. Uw partner, kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren en vrienden helpen u in uw dagelijks leven. Deze hulp kan bestaan uit het u dagelijks verzorgen, maar ook bijvoorbeeld boodschappen doen valt onder mantelzorg. Uw mantelzorgers kennen u vaak als geen ander. Zij zijn van onschatbare waarde voor ons. Door de kennis en ervaring die zij hebben opgebouwd, zijn mantelzorgers een waardevolle partner in de zorg.

Wie kan wat doen?

Wanneer u thuiszorg van IJsselheem inschakelt, kijken we samen met u en uw mantelzorgers naar de verschillende mogelijkheden waarop we u kunnen ondersteunen. Wat kunt u nog eventueel zelf, wat kunnen uw mantelzorgers doen? Samen zorgen we ervoor dat u uw dagelijks leven kunt inrichten op een manier die bij u past. Natuurlijk kunnen de verzorging, verpleging en behandeling daar waar nodig over worden gelaten aan onze deskundige medewerkers. Want soms is het voor uw mantelzorgers ook fijn om even ontlast te worden. We zoeken naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.