Rol van de mantelzorger

Mantelzorgers zijn meestal familie of vrienden die langdurig en onbetaald zorg verlenen aan de cliënt. Uw partner, kinderen, kleinkinderen, familieleden, buren en vrienden helpen u in uw dagelijks leven. Deze hulp kan bestaan uit het u dagelijks verzorgen, maar ook bijvoorbeeld boodschappen doen valt onder mantelzorg. Uw mantelzorgers kennen u vaak als geen ander en zijn van onschatbare waarde. Door de kennis en ervaring die zij hebben opgebouwd, zijn mantelzorgers een waardevolle partner in de zorg.

Wie kan wat doen?

Wanneer u wijkverpleging van IJsselheem inschakelt, kijken we samen met u en uw mantelzorgers naar de verschillende mogelijkheden waarop we u kunnen ondersteunen. Wat kunt u nog zelf, wat kunnen uw mantelzorgers doen? Samen zorgen we ervoor dat u uw dagelijks leven kunt inrichten op een manier die bij u past. Uiteraard kunnen wij de verzorging, verpleging en behandeling daar waar nodig overnemen. We zoeken naar een oplossing waarin iedereen zich kan vinden.