Wijkverpleging

Zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen, met hulp waar dat nodig is. Dat kan met wijkverpleging van IJsselheem. Wij bieden professionele wijkverpleging en ondersteuning op maat, gewoon bij u thuis. Kleine teams bestaande uit vaste medewerkers helpen u om uw dagelijks leven zo prettig mogelijk in te richten. Uw wens of behoefte is het uitgangspunt voor de zorg of diensten die wij bieden. De regie ligt in uw handen.

IJsselheem biedt wijkverpleging aan inwoners van de gemeente Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Bij Wijkverpleging van IJsselheem werken (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden met passie voor hun vak. De kwaliteit van zorg en ondersteuning staat bij ons voorop.

U of uw naasten kunnen zelf wijkverpleging aanvragen. Dan komt de wijkverpleegkundige bij u thuis voor een indicatie. Zij kijkt samen met u naar uw zorgvraag en naar andere vragen en bespreekt met u welke verpleging, zorg of ondersteuning u nodig heeft. Daarbij kijkt de wijkverpleegkundige ook naar wat u zelf nog kunt, naar uw welzijn en waarbij familie of mantelzorgers kunnen helpen.

U kunt ook wijkverpleging nodig hebben na een verblijf in het ziekenhuis. Uw behandelend arts in het ziekenhuis zorgt er dan voor dat er een wijkverpleegkundige bij u thuis komt om een indicatie te stellen.

Vervolgens krijgt u de benodigde zorg en ondersteuning voor de periode die u heeft afgesproken met de wijkverpleegkundige. Dat gebeurt door een klein team van verpleegkundigen en  verzorgenden. Zowel tussentijds als aan het einde van de periode dat u zorg en ondersteuning krijgt, bespreekt de wijkverpleegkundige met u of u zelfstandig verder kunt of dat er nieuwe afspraken nodig zijn.