De mensen van IJsselheem

Onze medewerkers zijn de motor voor het verlenen van kwalitatief goede zorg. Zo bieden we u een stevige basis waarop u uw leven zoveel mogelijk kan inrichten zoals u dat zou willen. Wilt u meer weten over van wie u zorg krijgt? Klik dan hier voor de cijfers over 2022.

Een harde eis die aan de kwaliteit van medewerkers wordt gesteld, is het behaalde diploma. Zo zijn alle verzorgenden Zorg en welzijn binnen IJsselheem verplicht om minimaal een niveau 3 IG diploma te hebben om hun werk te doen. Van deze groep heeft 5,2% een diploma dat hoger is dan dit niveau en heeft 15,3% van de verzorgenden Zorg en welzijn ook een diploma op het gebied van welzijn of een andere specialisatie zoals bijvoorbeeld Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP-verpleegkundige). Dit is ruim 4% meer dan een jaar geleden.

Een voorwaarde voor professioneel handelen is leren en reflecteren. Bij IJsselheem kunnen medewerkers aangeven wat ze willen leren en ontwikkelen. Wij faciliteren het onderling kennis delen waarbij vakinhoudelijke kennis beschikbaar is op ons intranet Infoheem. Daarnaast maken wij gebruik van Vilans protocollen en eigen protocollen die ook digitaal beschikbaar zijn. IJsselheem beschikt over een  digitale leeromgeving, het Leerplein, waar medewerkers 24/7 gebruik van kunnen maken

Om te zorgen dat alle medewerkers bevoegd en bekwaam zijn bij het verrichten van handelingen vindt regelmatig deskundigheidsbevordering plaats. Daardoor voldoen wij aan de wettelijke eisen.

 

 

Deel deze pagina