Ik heb een vraag over:

Wat moet ik betalen als ik in een verzorgingshuis woon?

Dat is afhankelijk van de indicatie die u heeft. Woont u al langere tijd in een verzorgingshuis? Dan betaalt u via de Wet Langdurige Zorg een bedrag voor huur en voor zorg. Sinds 2015 kunt u geen indicatie meer krijgen voor wonen in een verzorgingshuis, wel voor zorg. Als u dat wilt, kunt u zelf een appartement in een beschermde omgeving huren en daar – afhankelijk van uw indicatie – zorg krijgen.
Als u op een van onze locaties woont, zijn uw inboedel- en WA-verzekering collectief verzekerd via IJsselheem.

Op onze website vindt u een rekentool om uw eigen bijdrage te berekenen.

 

Wanneer gaat de huur in als ik een appartement huur?

De huur van uw (zorg) appartement gaat in op de dag dat u de sleutel krijgt.

Ben ik verzekerd voor alle zorg?

In uw zorgverzekering staat waarvoor u wel en niet verzekerd bent. Heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat kost het om kleding te laten wassen?

De prijzen voor het laten wassen van kleding vindt u op de prijslijst.

Wat kost het om deel te nemen aan activiteiten?

U bent van harte welkom bij onze activiteiten!  De kosten verschillen per activiteit en locatie en kunnen afhankelijk zijn van uw indicatie. Kijk voor de kosten van activiteiten op de prijslijst. U kunt ook even bellen met de locatie waar u aan activiteiten mee wilt doen.

Is een aanvullende verzekering noodzakelijk als ik woon in een van de locaties van IJsselheem?

Wanneer u een WLZ indicatie heeft voor verblijf met behandeling is het niet nodig dat u zich aanvullend verzekert. Dat geldt alleen voor verpleeghuiszorg. Wanneer u een indicatie heeft zonder behandeling dan is het afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw verzekering of het nodig is gebruik te maken van een aanvullende verzekering.

Kan ik mijn verzekeringen opzeggen als ik woon in een van de locaties van IJsselheem?

IJsselheem heeft een collectieve WA- en inboedelverzekering afgesloten. Deze verzekering kunt u voordelig afnemen van IJsselheem. In de tarievenlijst vindt de actuele prijsgegevens. Een eigen WA- en inboedelverzekering is dus niet nodig.

Mijn vader komt uit het ziekenhuis en moet vandaag nog hulp krijgen. Hoe regel ik dat?

Als uw vader, moeder of een andere naaste na een operatie niet zelfstandig thuis kan wonen, zijn er twee mogelijkheden. U kunt thuiszorg regelen of ter overbrugging gebruik maken van respijtzorg in een verzorgingshuis. Neem daarvoor contact op met de wijkverpleegkundige of zorgconsulent via 088 339 44 00. Zij wijzen u graag de weg.

We maken ons zorgen om de veiligheid van onze ouder(s). Wat nu?

De vraag is waar de zorg over veiligheid vandaan komt. Wellicht voelt u zich prettiger als uw ouders bij calamiteiten - bijvoorbeeld bij een val - met één druk op de knop professionele hulp kunnen inschakelen. Dat kan met onze personenalarmering. Misschien is iets anders nodig, bijvoorbeeld begeleiding bij beginnende dementie. De zorgconsulenten en wijkverpleegkundigen van IJsselheem kunnen u meer vertellen. Bel ons op 088 339 44 00.

Mijn partner/ vader/ moeder is in de war. Wat nu?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt als uw ouder of partner in de war is. U kunt het beste contact opnemen met uw huisarts, die kan onderzoeken wat er aan de precies hand is. In de war zijn kan te maken hebben met dementie, maar kan ook heel andere oorzaken hebben. Mocht er sprake zijn van (beginnende) dementie, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar een casemanager dementie van IJsselheem. Deze casemanager begeleidt u en uw naasten in het hele proces van dementie. Bel voor meer informatie over wat de casemanager dementie voor u kan betekenen met 088 – 339 44 00.

Mijn moeder wordt vergeetachtig, wat kunnen we doen?

Heeft u het gevoel dat uw ouder vergeetachtig wordt of tekenen vertoont van dementie, dan kunt u direct contact opnemen met onzecasemanager dementie. De casemanager is er voor u en uw omgeving en geeft advies, informatie en ondersteuning. Bel daarvoor naar 088 339 44 00.

Van welke diensten van IJsselheem kan ik gebruik maken als ik niet bij jullie woon?

Dat zijn er heel veel! Denk aan casemanagement dementie, crisisopvang, dagbesteding huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, wasservice of eten in het restaurant. Ook kunt u gebruik maken van de voorzieningen op een locatie, zoals de kapper of het winkeltje. Tot slot kunt u tijdelijk bij ons wonen als het thuis even niet gaat, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Heeft u een vraag over diensten? Bel met 088 339 44 00 voor de mogelijkheden.

Hoe kan ik thuis zorg of verpleging krijgen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met een wijkverpleegkundige van IJsselheem. Zij kijkt samen met u naar uw zorgvraag en naar andere vragen en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn. Bel voor het maken van een afspraak naar het servicepunt op 088 339 44 00. Dan wordt u doorgeschakeld naar de wijkverpleegkundige in uw wijk.

Hoe kan ik thuis terminale zorg krijgen?

U kunt een afspraak maken met onze wijkverpleegkundige om de mogelijkheden te bespreken. Vaak kunt u thuis blijven wonen met hulp van onze thuiszorgmedewerkers, maar soms is het beter om een andere oplossing te zoeken, bijvoorbeeld opname op onze palliatieve afdeling. Bel voor contact met de wijkverpleegkundige naar ons servicepunt op 088 339 44 00.

Het gaat thuis niet meer zo makkelijk. Wat kan ik doen?

U kunt een afspraak maken met een wijkverpleegkundige van IJsselheem. In een gesprek onderzoekt zij samen met u wat uw vraag precies is en welke mogelijkheden er zijn. Soms gaat het verrichten van alledaagse handelingen als eten, aankleden en het doen van huishoudelijke taken door een beperking moeizaam. Dit kunnen lichamelijke, maar ook psychische beperkingen zijn, die ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval, ziekte of ouderdom. Een oplossing kan thuiszorg zijn, maar wellicht bent u al goed geholpen met enkele aanpassingen in uw huis of hulp door bijvoorbeeld een ergotherapeut. Dat bespreken u en de wijkverpleegkundige in een gesprek. Bel voor het maken van een afspraak naar 088 339 44 00.

Kan mijn ouder thuis blijven wonen met dementie?

Ja, dat kan. IJsselheem biedt thuiszorg bij dementie. Als u een afspraak maakt met een wijkverpleegkundige van IJsselheem, bespreekt zij welke zorgvraag en andere vragen u heeft. Samen bekijkt u wat de beste oplossing voor uw specifieke situatie is. Bel voor het maken van een afspraak met 088 339 44 00.

Hoe kom ik aan hulpmiddelen of aanpassingen om zo thuis te kunnen blijven wonen?

Hulpmiddelen en aanpassingen om thuis te kunnen blijven wonen, vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. U kunt hulpmiddelen en aanpassingen aanvragen bij uw gemeente. Wilt u zelf hulpmiddelen lenen, huren of kopen? Dat kan veelal bij winkels van Welzorg of Icare. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie:

Gemeente Kampen
Gemeente Zwolle
Gemeente Zwartewaterland

Hoe is personenalarmering geregeld?

U kunt wellicht persoonsalarmering aan huis krijgen. Bel voor meer informatie met 088 339 44 00.

Hoe regel ik toezicht bij medicatie?

Toezicht bij medicatie kunt u aanvragen bij de wijkverpleegkundige van Thuiszorg IJsselheem. Bel voor meer informatie met 088 339 44 00.

Hoe regel ik een scootmobiel?

Een scootmobiel kunt aanvragen bij uw gemeente of zelf kopen of huren. De gemeente Zwolle bijvoorbeeld heeft een scootmobielpool. Zo kunt u bij de locatie Nieuwe Haven scootmobiels lenen en ‘rijles’ krijgen.

 

Mijn moeder heeft hulp nodig bij drinken pakken of tafel dekken. Wat nu?

U kunt het beste contact opnemen met uw gemeente, met het WMO-loket of het sociaal wijkteam. Zij helpen u verder.

Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie:

 

Hoe kom ik in aanmerking voor huishoudelijke hulp?

U kunt huishoudelijke hulp aanvragen bij uw gemeente (Wmo). De gemeente kijkt waar u recht op heeft. Particuliere huishoudelijke hulp kunt u ook krijgen via IJsselheem. Bel dan met 088 339 44 00 en daar wordt u verder geholpen.

Hoe komt mijn ouder in aanmerking voor een plek in het verpleeghuis?

Als uw ouder zorg nodig heeft, wordt eerst bekeken wat vrienden, familie en thuiszorg kunnen doen en welke ondersteuning geleverd kan worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Als het met die hulp niet meer gaat, dan kunt u aanspraak maken op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie nodig. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kijken samen met u welke ondersteuning uw ouder kan krijgen en in welke vorm.

Voor alle zorg en dienstverlening bij IJsselheem kunt u zich aanmelden bij onze zorgconsulenten. Zij kunnen u ook helpen met het aanvragen van een indicatie. Bel voor meer informatie naar 038 - 339 44 00.

Kan ik verzorgd wonen bij IJsselheem?

IJsselheem biedt op verschillende locaties de mogelijkheid om een (zorg)appartement te huren. Dat betekent wonen in een beschermde woonomgeving, mét de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van een zorgcentrum. Binnendoor naar de kapper, de maaltijd gebruiken in het restaurant, fysiotherapie om de hoek. Het kan allemaal, maar het hoeft niet. Wanneer het nodig is, maakt u gebruik van de zorg van IJsselheem. De appartementen zijn van alle moderne gemakken voorzien. De oppervlaktes van de appartementen verschillen. Zo is er voor ieder wat wils. Wilt u weten op welke locaties u een woning kunt huren met zorg en hoe u zich hiervoor kunt inschrijven? Kijk dan op de pagina huren bij IJsselheem of bel naar 088 339 44 00.

Wat krijg ik als ik een woning met zorg bij jullie huur?

IJsselheem biedt op verschillende locaties de mogelijkheid om te huren. Dat betekent wonen in een beschermde woonomgeving, mét de mogelijkheid gebruik te maken van de faciliteiten van een zorgcentrum, zoals het restaurant, de kapper en de mogelijkheid tot deelname aan activiteiten. Natuurlijk staat goede zorg bij ons voorop. Wij bieden verpleging en verzorging op maat, in overleg en samenwerking met uw naasten. Wilt u meer weten? Onze zorgconsulenten gaan graag met u in gesprek. Bel voor het maken van een afspraak naar 088 339 44 00.

Welke activiteiten zijn er?

Elke locatie biedt verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan biljarten, tai-chi, braintrainer, wandelen, MBvO (meer bewegen voor ouderen), dansen, zingen ofbloemschikken. Wilt u weten welke activiteiten er bij een locatie bij u in de buurt zijn? Loop er dan even binnen of bel met 088 339 44 00.

Moet je je opgeven voor de activiteiten?

Wij vinden het prettig als u laat weten of u komt. Klik hier voor de adressen en telefoonnummers van alle locaties.

 

Wat kost het om deel te nemen aan activiteiten?

Dat kan verschillen per locatie en per activiteit. Reken op gemiddeld € 2,50 per activiteit. Bel voor meer informatie met de locatie waar u aan de activiteit mee wilt doen.

Kan ik als ik thuis woon deelnemen aan activiteiten?

Ja, ook als u zelfstandig woont, kunt u meedoen aan activiteiten op een locatie. De kosten hangen af van wat u nodig heeft: gaat het om één activiteit, volgt u dagbesteding en/of eet u mee? Vraag bij de locatie waar u aan activiteiten mee wilt doen naar de prijslijst..

Wat is dagbesteding?

Als u hulp en ondersteuning nodig heeft om uw dag in te vullen, dan is dagbesteding misschien iets voor u. U kunt dit zelf betalen of hiervoor een indicatie aanvragen bij uw gemeente (Wmo-loket of sociaal wijkteam). Lees meer op de pagina dagbesteding.

Wanneer kom ik in aanmerking voor dagbesteding?

Dagbesteding kan u helpen de dag vorm te geven en andere mensen te ontmoeten. Dat gebeurt in een beschermde omgeving ondersteund door vrijwilligers en professionals. Dagbesteding is een groepsgerichte opvang van ouderen, waarin u activiteiten kunt volgen in een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma. Dat kan voor een of meerdere dagen per week. Lees meer op de pagina over dagbesteding of bel met een van onze zorgconsulenten op 088 339 44 00.

Kan ik bij jullie revalideren als ik een nieuwe knie of heup krijg?

Ja, u kunt bij ons revalideren, zodat u weer goed leert lopen, u zelf kunt redden en weer snel naar huis kunt. Revalideren kan zowel in ons revalidatiecentrum als bij u thuis. Lees hierover meer op de pagina revalidatie.

Hoe lang duurt revalideren?

Revalidatie op een van onze locaties is bedoeld voor mensen die na een ziekenhuisopname herstellen, revalideren en trainen om weer naar huis te kunnen. Dit kan zijn na bijvoorbeeld een hersenbloeding, longziekte, amputatie, gebroken heup of achteruitgang van conditie. De duur van de revalidatie is afhankelijk van de aandoening of ziekte waarvoor u komt revalideren én van uw belastbaarheid. Het duurt gemiddeld twee tot zes weken. Zodra u naar huis kunt, zetten wij de revalidatie daar voort. Meer weten? Bel met 088 339 44 00 of lees verder op de pagina's over revalidatie.

Kan ik met hulp van IJsselheem thuis revalideren?

Ja, dat kan. Als u direct uit het ziekenhuis naar huis gaat, kunt u onder begeleiding van één van onze behandelaren (fysiotherapie, ergotherapie of logopedie) thuis revalideren. Behandeling door een van onze behandelaars heeft voor u als voordeel dat wij gespecialiseerd zijn in de ouder wordende mens. Lees hierover meer op de pagina behandeling.

Als ik klaar ben met revalideren, ben ik dan helemaal beter?

De revalidatie is erop gericht dat u zodanig herstelt, dat u zich thuis weer kunt redden. Als u weer naar huis gaat, kan het zijn dat u nabehandelingen krijgt om het herstel verder te verbeteren. Bel voor meer informatie naar 088 - 339 44 00.

Wat gebeurt er tijdens het revalideren?

U bepaalt uw persoonlijke revalidatiedoel samen met uw behandelaars. We maken samen met u een revalidatieplan, waar in staat welke behandelingen u krijgt zodat u zich zo snel mogelijk weer kunt redden. Denk aan fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. U krijgt een revalidatie-agenda. Daarin staat welke behandelingen u wanneer krijgt. Ook uw persoonlijk oefenprogramma met oefenmomenten staat in deze agenda. De verpleegkundige en verzorgende stimuleren u eveneens u zelf weer te leren redden. De specialist ouderengeneeskunde begeleidt uw revalidatieproces en houdt uw medische conditie in de gaten. Bel voor meer informatie met 088 339 44 00.

Waarvoor kan ik bij jullie revalideren?

In principe is kunt u voor van alles bij ons revalideren. De specialist ouderengeneeskunde kijkt vooraf samen met de medisch specialist van het ziekenhuis of u in aanmerking komt voor de revalidatie. Meestal revalideren mensen bij ons na:

  • beroerte;
  • operatie aan gewrichten, bijvoorbeeld heup of knie;
  • amputatie;
  • chronische luchtwegaandoeningen (COPD);
  • hart- of vaatziekte;
  • oncologische aandoening;
  • infectieziekte;
  • of één van bovenstaande aandoeningen in combinatie met een periode van verwardheid (delier of dementie).
Welke mogelijkheden zijn er voor terminale zorg?

Palliatieve zorg - ook wel terminale zorg genoemd - is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven. Professionele zorg en persoonlijke aandacht staan centraal. Dat kan bij u thuis via Thuiszorg IJsselheem, maar ook op speciaal daarvoor ingerichte palliatieve afdelingen in Zwolle (Revalidatiecentrum IJsselheem in Isala) en Kampen (locatie Myosotis). Wat u prettig vindt. Lees meer hierover op de pagina Zorg in de laatste levensfase of bel met 088 339 44 00.

 

Hoe meld ik mij aan voor activiteiten?

Dat kan via een medewerker van welzijn op de locatie waar u aan activiteiten mee wilt doen. Kijk hier voor de telefoonnummers van de locaties.

 

Hoe meld ik mij aan voor een plek in het verpleeghuis?

Voor een plek in een verpleeghuis heeft u een indicatie nodig voor een zorgwoning. Als u dat heeft kunt u contact opnemen met een zorgconsulent via 088 339 44 00. Zij kan u vertellen waar u in een verpleeghuis kunt en of er bijvoorbeeld een wachtlijst is voor het verpleeghuis van uw voorkeur. De zorgconsulent kan u ook helpen met het aanvragen van een indicatie; dat is gratis als u bij IJsselheem komt wonen.

Hoe meld ik mij aan voor een aanleunwoning of wonen met zorg?

Woont u in Kampen of Zwolle? Voor een aanleunwoning of zorgappartement in Zwolle en Kampen kunt u zich aanmelden via het Servicepunt Zorgwoningen. Deze worden aangeboden via de woningzoeker.nl.

Woont u in de gemeente Zwartewaterland? Om voor een zorgwoning in aanmerking te komen in de gemeente Zwartewaterland moet u ingeschreven staan bij Wetland Wonen. U kunt dit regelen via www.wetlandwonen.nl. Lukt het u niet om zelf uw inschrijving te regelen, dan mag dat uiteraard via bijvoorbeeld kinderen, familie of buren. Wetland Wonen geeft de inschrijvingen door onze zorgconsulent, die de intake doet en de woningen toewijst. Kijk voor meer informatie op de pagina huren bij IJsselheem.

Ik kan de zorg voor mijn partner niet meer aan. Wie kan mij helpen?

Op een mantelzorger rust vaak een zware verantwoordelijkheid. IJsselheem biedt verschillende manieren om u te ontlasten in de zorg voor uw partner. Bijvoorbeeld met dagbesteding of logeeropvang. Wilt u meer informatie? Bel dan met een van onze zorgconsulenten op 088 – 339 44 00.

Ik kan de zorg voor mijn partner niet meer aan. Wie kan mij helpen?

Op een mantelzorger rust vaak een zware verantwoordelijkheid. IJsselheem biedt verschillende manieren om u te ontlasten in de zorg voor uw partner. Bijvoorbeeld met dagbesteding of logeeropvang. Wilt u meer informatie? Bel dan met ons servicepunt op 088 339 44 00.

Kan mijn vrouw een week bij jullie logeren zodat ik er even tussenuit kan?

Ja, dat kan. Wanneer u uw naaste graag in vertrouwde handen achterlaat, kunt u gebruik maken van logeerzorg bij IJsselheem. Dat kan op verschillende locaties in de gemeente Zwolle, Zwartewaterland en Kampen. Bel voor meer informatie naar 088 339 44 00.

Overigens komen we de term logeerzorg in meer varianten tegen en is het gebruik afhankelijk van de financiering:

Respijtzorg: wordt afgegeven onder de WMO (Gemeente).

Hotelzorg: Zorgverzekeringswet, vanaf 3 sterren en via achmea.

Logeerzorg: particulier, pgb of wlz

 

 

Mijn vader kan echt niet meer alleen thuis wonen. Wat zijn de mogelijkheden bij IJsselheem?

Als uw ouder niet meer thuis kan wonen met hulp van vrienden en familie, thuiszorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dan kunt u in aankering komen voor een plek in het verpleeghuis. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kijken samen met u welke ondersteuning uw ouder kan krijgen en in welke vorm. Onze zorgconsulenten kunnen u helpen met het anvragen van de indicatie. Bel voor meer informatie op 088 339 44 00.

Kan ik bij mijn ouder(s) blijven slapen in het verzorgingshuis

Ja dat mag. We schuiven een bed bij of u kunt gebruik maken van de logeerkamer (zie prijslijst).

Hoe komt mijn ouder in aanmerking voor een verpleeghuis?

Als uw ouder niet meer thuis kan wonen met hulp van vrienden en familie, thuiszorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), dan kunt u in aanmerking komen voor een plek in het verpleeghuis. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kijken samen met u welke ondersteuning uw ouder kan krijgen en in welke vorm.

Voor alle zorg en dienstverlening bij IJsselheem kunt u zich aanmelden bij onze zorgconsulenten Zij kunnen u ook helpen met het aanvragen van een indicatie. Bel voor meer informatie naar 088 339 44 00.

Mijn ouder / partner is in de war. wat nu?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt als uw ouder of partner in de war is. U kunt het beste contact opnemen met uw huisarts, die kan onderzoeken wat er aan de precies hand is. In de war zijn kan te maken hebben met dementie, maar kan ook heel andere oorzaken hebben. Mocht er sprake zijn van (beginnende) dementie, dan kan de huisarts u doorverwijzen naar een casemanager dementie van IJsselheem. Deze casemanager begeleidt u en uw naasten in het hele proces van dementie.

Bel voor meer informatie over wat de casemanager dementie voor u kan betekenen met 088 339 44 00.

Mijn mantelzorger heeft het zwaar. Wat kan IJsselheem doen?

Op een mantelzorger rust vaak een zware verantwoordelijkheid. IJsselheem biedt verschillende manieren om de mantelzorger te ontlasten in de zorg voor een partner of ouder. Zo kan de partner of ouder bijvoorbeeld meedoen met dagbesteding of bij IJsselheem logeren, zodat de mantelzorger rust krijgt. Wilt u meer informatie? Bel dan met een van onze zorgconsulenten. Zij zijn te bereiken via ons servicepunt op 088 339 44 00.

Hoe kom ik in aanmerking voor huishoudelijke hulp?

Voor huishoudelijke hulp heeft u een Wmo-indicatie nodig. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen gemeente.

Wat kost huishoudelijke hulp?

U betaalt een bedrag per uur voor huishoudelijke hulp via IJsselheem. De hoogte van dit tarief kunt u navragen bij het Servicepunt via 088 339 44 00. Mogelijk krijgt u op basis van een Wmo-indicatie hiervoor een vergoeding. De Wmo-indicatie kunt u aanvragen bij uw gemeente.
Lees hierover meer op hulp in het huishouden.

Hoe kan ik voorkomen dat ik last krijg van ouderdomskwalen?

Als uw gezondheid minder wordt en u heeft daar last van, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Ouderdomskwalen zijn niet altijd te voorkomen, maar een gezonde leefstijl is raadzaam. Voor persoonlijk advies en/of leefregels kunt u bij uw huisarts terecht.

Ontmoeting en beweging zijn altijd belangrijk, ook op oudere leeftijd. Op al onze locaties kunt u meedoen aan verschillende activiteiten.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht? Wij horen het graag. We zien het als een signaal voor het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. IJsselheem stemt haar zorg en dienstverlening af op de wensen van de klant en daarom horen wij graag wat beter kan. Lees hier meer over hoe u een klacht kunt indienen.

Bekijk alle vragen

Staat uw vraag er niet bij?
Staat uw vraag er niet bij of heeft u liever persoonlijk contact?
Bel of mail ons gerust. Het Klant Contact Centrum is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur.

088 - 339 44 00
Nieuws

Update coronavirus 20 mei 2020

De afgelopen periode was zwaar en emotioneel; er was sprake van ziekte, van het verlies van dierbaren en het gemis van nabijheid. Na gezamenlijk voor Lees meer

Kwaliteitsvenster

IJsselheem vindt het belangrijk dat u zicht heeft op de kwaliteit van onze verpleeghuiszorg, revalidatie, wijkverpleging en het welzijn van onze cliƫnten. Daarom vindt u in het kwaliteitsvenster informatie over de kwaliteit van zorg die wij u bieden en waar wij voor staan.

Bekijk ons kwaliteitsvenster