Geplaatst op 30 maart 2024

Bomen voor bloemen

Zaterdag 30 maart vond de eerste boomplant plaats vanuit IJsselheem. In samenwerking met Landschap Overijssel is bij melkveebedrijf Erf 32 op Kampereiland een fruitboomgaard en struweelhaag aangeplant om bij te dragen aan de ‘groenblauwe dooradering’ van het landschap en de biologische bedrijfsvoering. Erf 32 is onderdeel van Erf 1, het eerste en oudste erf van Kampereiland.

Karin Leferink, raad van bestuur IJsselheem, en Michael Sijbom, directeur-bestuurder van Landschap Overijssel, plantten de eerste fruitboom, onder toeziend oog van Klaas-Jan Bruins, de melkveehouder die een strook grond beschikbaar stelde voor dit initiatief.
 
Bomen voor bloemen
In het najaar van 2023 introduceerde IJsselheem met ‘bomen voor bloemen’ het initiatief om voortaan niet langer een boeket bloemen te geven bij in- en uitdiensttreding en jubilea maar een boomcertificaat. IJsselheem laat voor elk boomcertificaat een boom planten om zo een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en bewustwording hieromtrent bij medewerkers.
 
Groenblauwe dooradering
Landschap Overijssel organiseert en faciliteert dit initiatief, zij realiseren de aanplant van bomen en struiken, met de focus op projecten in het werkgebied van IJsselheem. De bijdrage wordt ingezet voor de aanleg van ‘groenblauwe dooradering’; landschapselementen zoals houtsingels, houtwallen, struweelhagen en geriefhoutbosjes in agrarisch gebied. Deze landschapselementen dragen bij aan het streekeigen karakter en aan de biodiversiteit. Ook dragen deze landschapselementen bij aan de belevingswaarde van het landschap.
 
De donatie van IJsselheem bevat een vergoeding voor aanleg van de landschapselementen en een bijdrage voor langjarig beheer (20 jaar). Zo biedt het de betrokken Overijsselse boeren een aanvullend verdienmodel. Dit initiatief draagt bovendien bij aan de landbouwtransitie; landbouwgrond wordt afgewaardeerd naar natuurvriendelijke grond.
 
Karin Leferink: “Bij IJsselheem leeft er een groeiend besef bij te willen dragen aan duurzaamheid. We hebben onze duurzame ambities vastgelegd en geven hier op allerlei manieren invulling aan. Van hieruit is het idee ontstaan om met een alternatief te komen voor de honderden boeketten die we jaarlijks overhandigen, die staan gemiddeld ruim een week. Deze bomen staan er een volgende generatie nog steeds”
 
Landschap Overijsel is blij met dit initiatief, Michael Sijbom: “Onze samenleving groener en biodiverser maken kan iedereen. Burgers, en ook bedrijven en organisaties bewijst IJsselheem. We zijn trots op deze samenwerking en hopen dat goed voorbeeld doet volgen.”

Deel deze pagina