Een cliënt in een tuintje bij één van onze locaties

Duurzame ambities

mevrouw in rolstoel

Vanuit de urgentie van het klimaatprobleem en de door ons gevoelde motivatie hier iets aan te wil...

Vanuit de urgentie van het klimaatprobleem en de door ons gevoelde motivatie hier iets aan te willen doen legden we in het voorjaar van 2022 onze duurzame ambities vast in onze eigen 'Routekaart duurzaamheid'. Omdat we denken dat wij een serieuze bijdrage kunnen leveren en we dit niet vrijblijvend wilden houden.
 
In december 2022 sloten we aan bij het landelijke initiatief en ondertekenden we ook de ‘Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg’.
 
In deze ‘Green Deal 3.0’ hebben partijen doelen en acties afgesproken voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag, aan de beweging richting passende zorg èn aan het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid bevordert. 
 
In 2023 brachten we onze eigen routekaart in lijn met de ambities van de Green Deal 3.0. 

Vanuit de urgentie van het klimaatprobleem en de door ons gevoelde motivatie hier iets aan te willen doen legden we in het voorjaar van 2022 onze duurzame ambities vast in onze eigen 'Routekaart duurzaamheid'. Omdat we denken dat wij een serieuze bijdrage kunnen leveren en we dit niet vrijblijvend wilden houden.
 
In december 2022 sloten we aan bij het landelijke initiatief en ondertekenden we ook de ‘Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg’.
 
In deze ‘Green Deal 3.0’ hebben partijen doelen en acties afgesproken voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag, aan de beweging richting passende zorg èn aan het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid bevordert. 
 
In 2023 brachten we onze eigen routekaart in lijn met de ambities van de Green Deal 3.0. 

HBS

Waar het anders kan gaan we het duurzamer doen!

Door te kiezen voor energieneutrale en gasloze gebouwen, vermindering van verspilling en schadeli...

Door te kiezen voor energieneutrale en gasloze gebouwen, vermindering van verspilling en schadelijk afval, hergebruik van middelen en een betere verbinding met natuur en omgeving. We ondersteunen dit met een duurzame bedrijfsvoering, we inspireren en stimuleren medewerkers om bij te dragen aan onze duurzame ambities en vragen onze samenwerkingspartners en -leveranciers om vergelijkbaar duurzaamheidsbeleid toe te passen.  

Door te kiezen voor energieneutrale en gasloze gebouwen, vermindering van verspilling en schadelijk afval, hergebruik van middelen en een betere verbinding met natuur en omgeving. We ondersteunen dit met een duurzame bedrijfsvoering, we inspireren en stimuleren medewerkers om bij te dragen aan onze duurzame ambities en vragen onze samenwerkingspartners en -leveranciers om vergelijkbaar duurzaamheidsbeleid toe te passen.  

auto IJsselheem

Hoe gaan we dit doen?

- Verdere focus op het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van cliënten en medew...

- Verdere focus op het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van cliënten en medewerkers;
- Het vergroten van de bewustwording en kennis onder cliënten, naasten en medewerkers over de relatie tussen de zorg en      het klimaat;
- 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050;
- 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
- Het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik):
- We zijn steeds scherper op ons energieverbruik en doen er alles aan dit verbruik te verlagen;
- Afval scheiden we zoveel mogelijk en waar we kunnen dragen we bij aan recycling;
- Voorkomen van verspilling van voedsel, medicijnen en materialen;
- Passender inkopen van eten en drinken én bij inkoop kiezen voor de duurzamere optie;
- Bij een zorgvuldige afweging van plannen en (nieuw) beleid of inzet van medewerkers kijken we niet alleen naar het geld,        maar maken óók een zorgvuldige duurzame afweging.

- Verdere focus op het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van cliënten en medewerkers;
- Het vergroten van de bewustwording en kennis onder cliënten, naasten en medewerkers over de relatie tussen de zorg en      het klimaat;
- 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050;
- 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
- Het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik):
- We zijn steeds scherper op ons energieverbruik en doen er alles aan dit verbruik te verlagen;
- Afval scheiden we zoveel mogelijk en waar we kunnen dragen we bij aan recycling;
- Voorkomen van verspilling van voedsel, medicijnen en materialen;
- Passender inkopen van eten en drinken én bij inkoop kiezen voor de duurzamere optie;
- Bij een zorgvuldige afweging van plannen en (nieuw) beleid of inzet van medewerkers kijken we niet alleen naar het geld,        maar maken óók een zorgvuldige duurzame afweging.

Het logo van het Green Team van IJsselheem

Het Green Team

Met het vastleggen van onze duurzame ambities hebben we ook een Green Team in het leven geroepen;...

Met het vastleggen van onze duurzame ambities hebben we ook een Green Team in het leven geroepen; een team van twaalf betrokken medewerkers die de gangmakers zijn van de verduurzaming en daarmee de Green Deal binnen IJsselheem.
 
Het Green team komt periodiek bij elkaar en kijkt waar het anders - en dus duurzamer - kan. Ze  jagen de duurzaamheid en duurzame initiatieven aan en de bewustwording hieromtrent. Graag helpen ze de collega’s op weg die hier ook een steentje aan willen bijdragen.
 
Voor vragen over (c.q. voor) het Green Team en/of de duurzame ambities van IJsselheem kun je contact opnemen via e-mail: greenteam@ijsselheem.nl

Met het vastleggen van onze duurzame ambities hebben we ook een Green Team in het leven geroepen; een team van twaalf betrokken medewerkers die de gangmakers zijn van de verduurzaming en daarmee de Green Deal binnen IJsselheem.
 
Het Green team komt periodiek bij elkaar en kijkt waar het anders - en dus duurzamer - kan. Ze  jagen de duurzaamheid en duurzame initiatieven aan en de bewustwording hieromtrent. Graag helpen ze de collega’s op weg die hier ook een steentje aan willen bijdragen.
 
Voor vragen over (c.q. voor) het Green Team en/of de duurzame ambities van IJsselheem kun je contact opnemen via e-mail: greenteam@ijsselheem.nl

IJsselheem verduurzaamt. Waar het anders kan gaan we het duurzamer doen. Zo zijn we goed bezig!

Deel deze pagina