Zorgdienst

Revalidatie en behandeling: hoe wordt dat betaald?

Revalidatie en behandeling
Twee medewerkers van IJsselheem kijken naar de laptop

Als u zorg nodig heeft, wilt u misschien ook wel weten hoe dat wordt betaald zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Meer informatie?

U kunt ons altijd bellen, mailen of gebruik het contactformulier.

Contactformulier

Hoe wordt uw zorg betaald?

Gelukkig wordt veel revalidatiezorg betaald uit uw zorgverzekering. In sommige gevallen zijn er de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) om op terug te vallen. We leggen het graag uit.

Revalidatie 

Revalidatiezorg wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit uw basisverzekering. Het gaat dan om geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. Aanmelding voor revalidatie vindt plaats via het ziekenhuis of via uw huisarts. U betaalt geen eigen bijdrage. U kunt zich volledig concentreren op uw herstel en het weer oppakken van uw dagelijkse activiteiten.

IJsselheem maakt met verschillende zorgverzekeraars afspraken over het leveren van zorg vanuit de zorgverzekeringswet. Op www.ijsselheem.nl/verzekeraar kunt u de laatste stand van zaken vinden waarmee IJsselheem een contract heeft afgesloten. EUCARE/Aevitae is uitgezonderd, als u hier verzekerd bent en toch revalidatiezorg bij ons wilt afnemen, ontvangt u zelf de rekening. Mogelijk kunt u deze rekening alsnog indienen bij EUCARE/Aevitae. Overleg dit met uw verzekeraar.

Soms is revalideren op een bepaald type Wlz-indicatie (de zogenoemde V&V9b) nodig. In dat geval betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het CAK.

(Na)behandeling

Behandelingen die u thuis of vanuit huis in een praktijk krijgt, worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. 

In sommige gevallen kan de multidisciplinaire behandeling in het revalidatiecentrum thuis voortgezet worden vanuit de financiering van de geriatrische revalidatiezorg. Dit kan voor beperkte duur. Vergoeding verloopt dan vanuit de basisverzekering en staat los van uw persoonlijke polisvoorwaarden. 

De vergoeding voor eerstelijns fysiotherapie, ergotherapie en logopedie is afhankelijk van uw zorgverzekering. Voor de meeste behandelingen is een verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde of (huis)arts noodzakelijk. Op www.ijsselheem.nl/verzekeraar kunt u de laatste stand van zaken vinden waarmee IJsselheem een contract heeft afgesloten.

Als u een vraag heeft voor onze specialist ouderengeneeskunde of onze psycholoog, wendt u zich dan tot uw huisarts. Uw huisarts kan onze specialisten in consult vragen. De vergoeding vindt dan plaats vanuit de zorgverzekeringswet (basisverzekering). 

Nazorg

Heeft u na uw revalidatie bij IJsselheem nog zorg of begeleiding nodig? Dan kan dat. Het multidisciplinaire team uit ons revalidatiecentrum geeft u een nazorgadvies. Afhankelijk van de zorg- of begeleidingsvraag komt de financiering vanuit de zorgverzekeringswet, de WMO of de Wlz. De zorgconsulent of wijkverpleegkundige helpt u graag verder.

Deel deze pagina