Client en naasten zitten bij elkaar

Cliënten vertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is, terwijl die zorg in de ogen van de zorgverlener noodzakelijk is in het belang van de cliënt. In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. 

Lees meer over de Wzd en voor wie deze wet geldt 

Uw cliëntenvertrouwenspersoon 

Als cliënt van IJsselheem, familielid en/of wettelijk vertegenwoordiger kunt u, op het moment dat u onvrede ervaart over de onvrijwillige zorg, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht. 

Contact

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.  

Suzan Steert en Catrineke Hooghiemstra zijn de cliëntenvertrouwenspersonen die voor IJsselheem beschikbaar zijn. Zij zijn werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en zijn volledig onafhankelijk van IJsselheem. 

Suzan Steert
Telefoon: 06 - 15 51 38 54 | 088 - 201 59 00
E-mail: s.steert@hetlsr.nl

of

Catrineke Hooghiemstra
Telefoon: 06 - 21 69 89 03
E-mail: C.Hooghiemstra@hetlsr.nl

 

 

Deel deze pagina