Client en naasten zitten bij elkaar

Cliënten vertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is, terwijl die zorg in de ogen van de zorgverlener noodzakelijk is in het belang van de cliënt. In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. 

Lees meer over de Wzd en voor wie deze wet geldt 

Uw cliëntenvertrouwenspersoon 

Als cliënt van IJsselheem, familielid en/of wettelijk vertegenwoordiger kunt u, op het moment dat u onvrede ervaart over de onvrijwillige zorg, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht. 

Contact

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.  

Jessica Dijkstra is uw cliëntenvertrouwenspersoon die voor IJsselheem beschikbaar is. Zij is werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van IJsselheem. 

Telefoon: 06- 15 56 95 37 of 088-20 15 900
E-mail: j.dijkstra@hetlsr.nl

 

Deel deze pagina