Twee verzorgenden in de keuken

Onze missie en visie

Over ons

IJsselheem is een vooruitstrevende organisatie gericht op ouderenzorg. Met ongeveer 2600 medewerkers werken we in de regio’s Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Hattem en Heerde. Naast de intramurale zorg op 16 locaties bieden we wijkverpleging en welzijn (dagbesteding) en helpt IJsselheem cliënten bij behandelingen en revalidatie. 

Onze missie

IJsselheem biedt zorg, wonen, revalidatie en ondersteuning thuis met oog voor ieders persoonlijke verhaal. IJsselheem ziet in elk mens een uniek persoon. Iemand met eigen waarden en gewoontes, een eigen verhaal dat we graag willen horen.

Onze visie

Ieder mens leeft zijn eigen leven, met de mensen die hem dierbaar zijn. In de ontmoeting met cliënten streven wij ernaar dat er verbinding ontstaat, zodat we samen met cliënten en de mensen om hen heen de aansluiting kunnen vinden op ieders individuele wensen en behoeftes. Zo kunnen we toegewijde en vakkundige zorg bieden, passend bij het leven zoals de cliënt dat wil leiden. In gelijkwaardigheid en openheid doen we wat er mogelijk is voor een fijn leven.

Onze kernwaarden

Gelijkwaardigheid

Bij IJsselheem zien we cliënten, hun naasten en onze medewerkers als gelijkwaardige partners. Ieder is anders in achtergrond, ervaring en voorkeuren. Maar ieders bijdrage is gelijkwaardig, we waarderen de unieke deskundigheid en persoonlijkheid van iedereen. Dat vraagt een
open houding, goed naar elkaar luisteren en respect voor ieders eigenheid. Ook in de samenwerking tussen disciplines staat bij IJsselheem gelijkwaardigheid voorop. Ieder heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in het netwerk rondom de cliënt.

Keuzevrijheid

Bij IJsselheem maken de cliënt en diens naasten zoveel als mogelijk zelf de keuzes die passen bij hun leven. We zijn eerlijk over wat er wel en niet kan, maar blijven denken in mogelijkheden, waardoor er ruimte blijft voor dromen. Deze keuzevrijheid gunnen we ook onze medewerkers. Als professionals, werkend in de nabijheid van cliënten, weten zij als geen ander wat nodig is. Protocollen, regels en richtlijnen zijn daaraan ondergeschikt. Ze zijn een hulpmiddel voor het geven van kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg.

Samen

De verantwoordelijkheid voor een fijne dag of een mooi leven blijft bij de client. Daarin trekken we intensief op met de cliënt, diens naasten en andere (zorg)partners. Samen staan we in voor een effectieve en efficiënte inzet van schaarse middelen, zoals mensen en geld. Dat vereist
soepele samenwerking met alle partijen die bij de zorg en ondersteuning zijn betrokken. Samenwerken met het netwerk van cliënten, maar ook de zorgpartners in de regio, onze leveranciers en al onze andere zakelijke partners.

Deel deze pagina