Blokkenschema afschaalplan

We stellen concrete vragen aan familie en naasten.

Linda Meijer

In onze locatie Maarlenhof is een blokkenschema ontwikkeld om ondersteuningsvragen aan familie en naasten van cliënten concreet weer te geven. Het blokkenschema is onderdeel van het afschaalplan. We interviewden Linda Meijer, regisseur van Maarlenhof, over de ervaring met het schema.

Hoe merkten jullie dat je de ondersteuningsvragen op een andere manier moesten gaan stellen?
Linda: “We kwamen erachter dat we de vragen anders moesten stellen toen er onverwacht personeelstekort was. We hadden wel vakantieroosters gemaakt en geprobeerd vakantiehulpen te vinden, maar toen nam een collega ontslag en werden twee anderen ziek. In twee weken hadden we te weinig personeel. Collega's hadden al veel extra gewerkt, maar we wilden niet nog meer vragen.”

Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Linda: “We keken naar belangrijke taken die niet direct met zorg te maken hadden en bedachten samen met een collega van elk team hoe we het werk konden verdelen. Welke taken konden we aan familie en vrijwilligers vragen, zodat de mensen die normaal die taken deden, de zorg konden blijven doen? We wilden dit in de zomer proberen en vroegen bewust aan collega's en familie of ze wilden helpen. We vroegen alleen om hulp op dagen dat we het echt nodig hadden, in een kort tijdsbestek en met duidelijke taken. Zoals afwasjes doen, koffie schenken, ontbijt brengen en bewoners ophalen en wegbrengen naar het restaurant. Zo wisten mensen waarvoor ze kozen en was het overzichtelijk.”

Wat zag je gebeuren?
Linda: “Op een andere locaties vroegen ze met open vragen om hulp, maar kregen ze weinig respons. Toen de vragen specifieker werden, reageerden meer mensen. Mensen willen graag helpen als ze weten wat er van ze verwacht wordt en het duidelijk is.”

Wat waren de reacties van naasten?
Linda: “De familie en naasten die hulp hadden geboden gaven aan dit met plezier te hebben gedaan, contacten met bewoners en collega’s worden als positief genoemd evenals het inzicht dat het geeft in reilen en zeilen op de locatie. De familie en naasten merkten wel dat sommige collega's deze andere manier van werken nog wel lastig vonden.

En hoe reageerden de medewerkers?
Linda: “De reacties waren verschillend. Sommige medewerkers waren boos omdat anderen hun werk deden. Anderen vonden het juist fijn dat familie en vrijwilligers hielpen en voelden zich gesteund. Sommige collega's merkten ook dat er meer van ze verwacht werd in de coordinatie, wat voor sommigen leuk was en voor anderen moeilijk.”

Gaan jullie het blokkenschema structureel inzetten bij het gesprek met naasten?
Linda: “Het schema maakt deel uit van ons plan om taken anders te verdelen op het moment van drukte. We zullen het zeker blijven gebruiken. Maar we willen ook het netwerk van de clienten op meer manieren inzetten. Om dat te kunnen doen, is ook echt wel wat van ons nodig. Daar zijn we nu volop mee bezig om die randvoorwaarden stap voor stap in te vullen. Dan gaat het over vertrouwen, kennis, verwachtingen, grenzen en gelijkwaardigheid.”

Deel deze pagina