Een handreiking voor het omgaan met Rouw en Verlies

Joyce Van der Kolk

We praten met Joyce van der Kolk, HR-adviseur, over de recent ontwikkelde handreiking over Rouw en Verlies op de werkvloer.

Kun je ons vertellen hoe je hebt bijgedragen aan de ontwikkeling van deze handleiding?
"Zeker, als werkgever vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan medewerkers die te maken hebben (gehad) met rouw. We willen oprechte aandacht bieden en duidelijkheid verschaffen over het maken van afspraken wanneer een medewerker met rouw te maken krijgt. Elke situatie is uniek, en we willen luisteren naar wat iemand nodig heeft om op een goede en duurzame manier weer aan het werk te gaan. Rouwen is het verwerken van een groot verlies, dus we verwijzen niet meteen naar de bedrijfsarts."

Wat staat er nu precies in de nieuwe CAO over Rouw en Verlies?
"In onze vorige CAO stonden duidelijke kaders over wat er van werkgever en werknemer werd verwacht na het verlies van een dierbare. In de nieuwe CAO is dit meer losgelaten en staat er dat er maatwerk moet zijn en er goede afspraken gemaakt moeten worden tussen de medewerker en de werkgever. Medewerkers moeten voldoende tijd krijgen om te rouwen, en dit kan per persoon verschillen."

Gaat het in de nieuwe CAO ook nog specifiek over het overlijden van een partner of iemand in de familiekring?
Dat is nu anders. Het kan ook gaan om een goede vriend, vriendin, of bijvoorbeeld een buurvrouw met wie je een sterke band hebt.”

Dus het draait vooral om maatwerk. Wat was de aanleiding om deze handreiking te maken?
“We merkten dat zowel voor regisseurs als medewerkers het soms een zoektocht is. Welke afspraken kunnen we maken? We wilden meer houvast bieden, niet alleen voor het proces na het overlijden maar ook daarvoor. Soms wordt er gewaakt, en hier willen we ook ruimte voor geven."

Kun je iets vertellen over de inhoud van de handreiking?
"We hebben informatie opgenomen over de verschillende fases binnen het rouwproces. Hierin staan aandachtspunten die samen met de medewerker besproken kunnen worden. Denk hierbij aan het waken vooraf, het regelen van de uitvaart, maar ook het contact met het team is hierin meegenomen. Communicatie is essentieel, bijvoorbeeld bij het ontvangen van een teamlid op de eerste werkdag na een overlijden."

Hebben medewerkers ook meegedacht over de handreiking?
"Ja zeker, dat was een belangrijk onderdeel bij de totstandkoming van de handreiking. We hebben actief input verzameld bij medewerkers die te maken hebben gehad met verlies. Hun waardevolle tips, zoals de fase van het waken, zijn meegenomen in de handreiking. Ook hebben we regisseurs bevraagd op hun ervaringen."

Hoe zijn de ervaringen tot nu toe?
"De handreiking is goed ontvangen, zo gaven regisseurs aan dat dit echt concrete handvatten geeft om bij een gesprek met een medewerker te gebruiken. Ook de ondernemingsraad en het Kompas zijn blij met de handreiking. Over een paar maanden gaan we informatie ophalen bij medewerkers en regisseurs of de inzet van de handreiking bij het maken van maatwerk afspraken heeft bijgedragen. We hopen hiermee uitval door ziekte te voorkomen."

Deel deze pagina