Karin Leferink en Hilde Verbeek tekenen voor een samenwerking

Samenwerking IJsselheem en Universiteit van Maastricht

Prof. dr. Hilde Verbeek

Prof.dr. Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht is al langer als kennispartner betrokken bij het ontwikkelingsproces van De HBS. Beide partijen werken al een aantal jaar samen in een expertgroep rondom kwaliteit van zorg in de ouderenzorg. Nu wordt deze samenwerking ook formeel doorgezet met het opzetten van een onderzoeksproject waarbij een promovendus zich gaat richten op het verdere ontwikkelproces van De HBS. De Universiteit van Maastricht beschouwt de samenwerking met IJsselheem als een waardevolle toevoeging aan de onderzoekslijn die zich richt op innovaties in de langdurige zorg voor ouderen.

In De HBS in Kampen ontwikkelt IJsselheem momenteel een locatie met 44 appartementen voor ouderen en vijftien appartementen voor jongeren die vanuit PGVZ worden begeleid. IJsselheem gaat hier vorm en inhoud geven aan het concept ‘Thuis, met zorg van IJsselheem’. Anders dan een traditionele woon- en zorglocatie voor ouderen, wonen de bewoners met een indicatie voor intensieve zorg hier straks volledig zelfstandig thuis. Ondersteund door een informeel netwerk en door domotica en zorgtechnologie kunnen ouderen ook met een intensieve zorgvraag zich straks thuis voelen en hier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven.
 
Wetenschap in de praktijk
Na haar oratie in 2021 ‘Een huis een thuis?’ kwam Hilde Verbeek in contact met Egbert den Engelsman, directeur Bedrijfsvoering & Vastgoed bij IJsselheem, en spraken zij over het nieuwe concept ‘Thuis, met zorg van IJsselheem’ dat de organisatie ontwikkelt voor toekomstige bewoners van De HBS. Beiden zagen veel overeenkomsten in hoe we op een andere manier gaan kijken naar het wonen, werken en leven in de zorg voor ouderen.  Dit biedt een mooie kans om wetenschappelijke kennis te verbinden en te toetsen in praktijk. IJsselheem wil de uitkomsten van dit onderzoek delen met collega-zorgaanbieders in de regio zodat deze kennis weer gebruikt kan worden om op andere plekken gefundeerde keuzes te maken.
 
Hilde Verbeek is hoogleraar Langdurige Zorgomgevingen en verbonden aan de Universiteit van Maastricht. In het bijzonder bestudeert ze de effecten van zorgomgevingen (organisatorische, fysieke en sociale aspecten) op bewoners, zorgverleners en de bredere gemeenschap.
 
Hilde Verbeek: “IJsselheem biedt een innovatieve kijk op wonen met zorg en deze samenwerking geeft de mogelijkheid het onderzoek van de Universiteit van Maastricht te verbreden. “Gezamenlijk met ouderen, medewerkers, naasten, de wijk en andere partners van IJsselheem, onderzoekers en docenten kunnen we innovatieve concepten op het gebied van wonen met intensieve, 24-uurszorg voor ouderen bedenken en direct toetsen wat werkt, voor wie en waarom”.
 
Egbert den Engelsman: “We verwachten veel van dit onderzoek. we hopen dat het bevestiging geeft dat we op de goede weg zijn om de ouderenzorg van de toekomst vorm te geven. En belangrijker nog; we zullen zeker aanknopingspunten krijgen waar we het nog anders, nog beter kunnen doen. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met de universiteit, met Hilde Verbeek en met de promovendus die het onderzoek hier gaat uitvoeren”.

Deel deze pagina