Wachtlijsten

Voor de meeste locaties van IJsselheem bestaat een wachtlijst.
De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van uw locatievoorkeur(en), urgentie, de doorstroom en van wanneer  de WLZ-indicatie verwerkt is.

Wanneer u één specifieke locatie als voorkeur heeft opgegeven, waar op dat moment geen mogelijkheden zijn?
Dan kijken de zorgconsulenten met u mee naar alternatieve overbrugginsmogelijkheden.
Hierbij kunt u denken aan het uitbreiden van zorgmomenten bij de thuiszorg, het opstarten of uitbreiden van of een tijdelijke overbruggingsopname bij een andere locatie.

Als u op onze wachtlijst(en) staat, houdt de zorgconsulent contact met u of uw contactpersoon, om de urgentie te blijven bepalen en om u te informeren over de wachttijden.

Voor meer informatie belt u met ons Klantcontactcentrum (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur) via 088-3394400.


 

Voldoet dit antwoord aan de verwachtingen?