Zorgdienst

Zorg in een groep

Wijkverpleging
Een groep cliënten en verzorgenden zitten aan tafel koffie te drinken

Woont u nog thuis en heeft u behandeling nodig in verband met Parkinson of COPD? In sommige gevallen is het mogelijk om deze behandeling in een groep te ontvangen. U ontvangt dan multidisciplinaire zorg van onze behandelaren onder de regie van de specialist Ouderengeneeskunde in een groep van lotgenoten.

Meer informatie?

U kunt ons altijd bellen, mailen of gebruik het contactformulier.

Contactformulier

Wat is zorg in een groep?

U komt 2 dagen per week naar onze locatie en volgt daar een programma aan behandelingen, gesprekken en activiteiten. Alles is gericht op het verbeteren van uw lichamelijke klachten waar mogelijk, het remmen van achteruitgang en het leren omgaan met blijvende beperkingen. Lotgenotencontact is hierbij een waardevolle aanvulling. U kunt praten met anderen cliënten met vergelijkbare klachten en u kunt tips uitwisselen.

Waar en wanneer bieden wij zorg in een groep / dagbehandeling

IJsselheem biedt zorg in een groep, ook wel dagbehandeling genoemd op de locaties Myosotis (Kampen) en Nieuwe Haven (Zwolle). Op beide locaties is dit twee dagen per week mogelijk.

Kosten zorg in een groep/dagbehandeling

Eigen bijdrage

Als u gebruik maakt van zorg in een groep op basis van een indicatie GZSP dan betaalt u hiervoor een eigen risico. Naast een verplicht eigen risico kunt u ook nog een vrijwillig eigen risico hebben. Ontvangt u ook al veel andere zorg? Dan is de kans aanwezig dat uw eigen risico al gebruikt is en dat u geen eigen risico meer betaalt.

Als u gebruik maakt van zorg in een groep op basis van een Wlz-indicatie, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het CAK stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en stuurt u elke 4 weken een factuur. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het CAK

Vervoer

Als u gebruik maakt van zorg in een groep op basis van een indicatie GZSP dan bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van én naar zorg in een groep / Dagbehandeling. Verschillende verzekeraars komen tegemoet in de kosten. Er moet dan wel een machtiging voor vervoer aangevraagd worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verzekeraar.

Als u dagbehandeling gebruikt op basis van de Wlz dan regelt IJsselheem het vervoer van en naar de dagbesteding.

Maaltijden

Als u dagbehandeling gebruikt op basis van de Wlz dan hebt u recht op een eenvoudige broodmaaltijd. Komt u via de GZSP of wilt u een warme maaltijd, soepje vooraf of toetje? Dan betaalt u hier zelf voor.

Geïnteresseerd in zorg in een groep?

Om in aanmerking te komen voor zorg in een groep/dagbehandeling heeft u een indicatie nodig van de GZSP (ZVW) of Wlz.

Voor de GZSP (ZVW) kunt u een verwijzing aanvragen bij uw huisarts. Na verwijzing volgt een intake door onze specialist ouderengeneeskunde die de mogelijkheden met u bespreekt. Voor meer informatie over Wlz kunt u terecht bij uw casemanager, wijkverpleegkundige of het CIZ.

Belt u gerust met ons Klant Contact Centrum om even te overleggen via 088-3394400 (op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur) of mail met info@ijsselheem.nl

Op de volgende locaties kunt u terecht voor Zorg in een groep

Deel deze pagina