Cliënt en verzorgende maken koekjes

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een toeziende, een klankbord- en een werkgeversfunctie ten aanzien van de raad van bestuur, houdt toezicht op de totale organisatie en bewaakt de doelstellingen evenals de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de diverse activiteiten. Een en ander met inachtneming van de wet, de Governancecode, de statuten van de Stichting IJsselheem Holding en de nader in het reglement raad van toezicht omschreven doelen, taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze. 

De leden

De leden van de raad van toezicht zijn niet binnen de organisatie werkzaam, maar bekleden een maatschappelijke functie. 

Mevrouw M.J. van Strien (voorzitter) 

Marja van Strien, voorzitter RvT per 1 december 2016, heeft veel ervaring als directeur/bestuurder met veranderprocessen waarbij publieke en private partijen zijn betrokken en vaak innovatieve ICT een rol speelt. Zij is momenteel directeur van de Nederlandse Diabetes Federatie,  voorzitter van de raad van toezicht van Quadrant kindercentra Gouda e.o. en lid van de raad van toezicht Schouwburg en Cinema Gouda. Marja heeft zitting in de remuneratiecommissie van de raad van toezicht.

Mevrouw A.G.M. Loomans (vice-voorzitter) 

Angèle Loomans, lid RvT per 1 februari 2018, heeft veel ervaring op het gebied van organisatieverandering en strategisch bestuur en vult het profiel bedrijfsvoering in binnen de raad van toezicht. Angèle is voorzitter van de auditcommissie van de raad van toezicht. Daarnaast is Angèle vice-voorzitter van de raad van commissarissen van de Antonius zorggroep en lid van de raad van toezicht van het CBR. 

De heer V.E. van Dijk 

Victor van Dijk, lid RvT per 15 maart 2018, vult het profiel zorg en kwaliteit binnen de raad van toezicht in. Hij heeft de afgelopen jaren o.a. de volgende functies bekleed: voorzitter raad van bestuur van zorgorganisatie Omring en algemeen directeur van ROVA NV te Zwolle. Victor heeft zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie. 

De heer M.A.J. Seelen 

Marc Seelen, lid RvT per 1 februari 2020, werkte de afgelopen jaren als medisch specialist en als Chief Medical Information Officer, bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Vanaf medio augustus 2021 is hij lid van de raad ven bestuur van het Flevoziekenhuis met de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg. Binnen de raad van toezicht heeft Marc zitting in de commissie kwaliteit en veiligheid.

De heer W.A. Bruinenberg 

Wim Bruinenberg, lid RvT per 1 februari 2020, is een ervaren bestuurder en toezichthouder, die onder meer gewerkt heeft voor Maasduinen, een instelling voor wonen, zorg en welzijn in Noord-Brabant. Inmiddels is hij eigenaar van W.IM en zelfstandig interim bestuurder en adviseur. De afgelopen jaren werkte hij als voorzitter van de Raad van Bestuur bij SHO Centra voor Medische diagnostiek en als directeur-bestuurder bij laboratorium PAMM. Binnen de raad van toezicht vult ook Wim het profiel bedrijfsvoering in. Wim is lid van de auditcommissie van de raad van toezicht. 

De heer F.R.H. Kuiper

Frank Kuiper is sinds op 1 juni 2021 de bestuurlijke fusie plaatsvond tussen IJsselheem en Hanzeheerd, lid van de RvT van IJsselheem. Hij was  2,5 jaar lid van de raad van toezicht van Hanzeheerd. Frank Kuiper is advocaat en eigenaar van JagerKuiper advocaten in Hattem en richt zich met name op Ondernemingsrecht en Bouwrecht. Met de komst van Frank is de RvT uitgebreid met een lid met juridisch profiel.

Toezichtvisie

De toezichtvisie van de raad van toezicht is als volgt beschreven:
De raad van toezicht geeft invulling aan haar toezichthoudende taak door in alle activiteiten te volgen of deze in lijn zijn met de missie en visie van IJsselheem, door te toetsen of de ontwikkeling die IJsselheem doormaakt leidt tot de koers als beschreven in het Strategisch Kompas en door met regelmaat te bespreken of de kernwaarden gelijkwaardigheid, keuzevrijheid en samen gezien en ervaren worden door client en medewerker.  Dit alles in de wetenschap dat het bestaan van IJsselheem geen doel op zich is maar dat IJsselheem haar rol vervult in het geheel van ouderenzorg in de maatschappij.

Werkprincipes

De raad van toezicht heeft acht werkprincipes opgesteld, die richting geven bij de vergaderingen, te weten:  

  1. We vragen ons af wat de  betekenis is van wat we gedaan hebben voor de cliënt en voor de medewerker.
  2. We benaderen ons werk professioneel met de Governance code als uitgangspunt.  
  3. Dat doen we betrokken; we zijn beschikbaar, stimulerend, coachend voor de bestuurder en voor anderen en altijd in overleg / in afstemming met de Bestuurder.  
  4. We leven in ons toezicht de waarden van de organisatie.  
  5. We varen op het Strategisch Kompas.  
  6. We voeren met elkaar en met de Bestuurder het goede gesprek.  
  7. We hebben plezier in ons werk en dat is te zien ook.  
  8. We zijn ambitieus en creatief.  

Aan het einde van de raad van toezicht vergaderingen evalueren de leden van de raad van toezicht aan de hand van deze werkprincipes en bespreken zij of de kernwaarden van IJsselheem: gelijkwaardigheid, keuzevrijheid en samen voldoende aan bod zijn gekomen.

Contact

Wie contact op wil nemen met de raad van toezicht van kan mailen naar rvt@ijsselheem.nl

Deel deze pagina