Ik wil graag informatie over de wet langdurige zorg, CIZ en CAK, AWBZ (folders en video)

CIZ = Centraal Indicatieorgaan Zorg
Om voor langdurige zorg in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig.
Voor een indicatie voor woonzorg, vraagt de beller zelf een indicatie aan om in aanmerking te kunnen komen.
Via deze link kunt u bij het CIZ een aanvraag doen: Aanvraag indicatie doen.

Uitleg over de langdurige zorg en de Wet langdurige zorg leest u via onderstaande linken.

Wet langdurige zorg     
Heeft u blijvende zorg nodig?

( video):    Zo werkt de langdurige zorg 

CAK = Stichting Centraal Administratiekantoor AWBZ
Het betalen van een eigen bijdrage voor woonzorg gaat via CAK.
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertaalt het CAK wet- en regelgeving naar toegankelijke informatie.
Hier vindt u de
rekenhulp eigen bijdrage waarbij  u makkelijk uit kunt rekenen wat uw eigen bijdrage wordt, als u bijvoorbeeld bij IJsselheem komt wonen.

De eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) wordt berekend aan de hand van het inkomen, het vermogen,
de indicatie en de samenstelling van uw huishouden. 
Het is dus afhankelijk van de situatie of u een lage eigen bijdrage of een hoge eigen bijdrage moet betalen.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben.
In het Wlz-kompas legt Zorginstituut Nederland uit welke zorg onder de Wlz valt.
Het Wlz-kompas wijst de weg in de Wlz.

AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
In een AWBZ-instelling wordt de zorg en het verblijf vergoed via de AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor AWBZ-zorg.
Voor producten en diensten die onder de AWBZ-zorg vallen betaalt u een verplichte eigen bijdrage.

Als u wilt weten waar u recht op hebt, lees Waar heb ik recht op in een AWBZ instelling?

Heeft u toch nog vragen?
Neem dan gerust contact op met ons Klantcontactcentrum: 088-339 4400
Onze medewerkers helpen u graag verder.

 


Voldoet dit antwoord aan de verwachtingen?