Wachtlijst IJsselheem

Voor de meeste locaties van IJsselheem bestaat een wachtlijst. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van uw locatievoorkeur(en), urgentie, de doorstroom en van de datum van binnenkomst van de WLZ-indicatie.

Als er sprake is van urgentie maar opname op locatie van uw voorkeur op dat moment niet mogelijk is, dan kijken de zorgconsulenten met u mee naar alternatieve overbrugginsmogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan het uitbreiden van zorgmomenten bij de thuiszorg, het opstarten of uitbreiden van dagbesteding of een tijdelijke overbruggingsopname op een andere locatie.

Als u op één van onze wachtlijsten staat, houdt de zorgconsulent contact met u, uw contactpersoon of casemanager om de urgentie te bepalen en om u te informeren over de wachttijden.

Deel deze pagina