Client gaat staan met rollator

Vrijheid en Veiligheid

Uw vrijheid en veiligheid staan bij ons voorop. Soms kunnen er situaties zijn, waarin uw veiligheid of die van anderen in het geding is. We gaan dan op zoek naar een oplossing.

 

Mevrouw leest samen met verzorgende van de laptop

De Wet Zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) ingegaan. Het uitgangspunt van deze wet is het...

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) ingegaan. Het uitgangspunt van deze wet is het geven van de gewenste zorg en het voorkomen van de onvrijwillige zorg. In de Wet zorg en dwang staan regels voor de toepassing van onvrijwillige zorg. Deze wet regelt wat uw rechten zijn als u of uw naaste onvrijwillige zorg ontvangt.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (WZD) ingegaan. Het uitgangspunt van deze wet is het geven van de gewenste zorg en het voorkomen van de onvrijwillige zorg. In de Wet zorg en dwang staan regels voor de toepassing van onvrijwillige zorg. Deze wet regelt wat uw rechten zijn als u of uw naaste onvrijwillige zorg ontvangt.

Mevrouw drinkt glas sap

Wat is onvrijwillige zorg?

Voorbeelden van onvrijwillige zorg kunnen zijn: Het geven van eten, drinken of med...

Voorbeelden van onvrijwillige zorg kunnen zijn:

  • Het geven van eten, drinken of medicijnen;
  • Uitvoeren van medische controles en onderzoeken;
  • Kleiner maken van de bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld door de deur op slot te doen of een bedrek te plaatsen.

Pas als het echt niet anders kan, mogen zorgmedewerkers onvrijwillige zorg geven.
Wij verlenen alleen onvrijwillige zorg als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. En niet eerder dan dat met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger zorgvuldige afweging is gemaakt in het multidisciplinair overleg.

We kijken altijd goed of er (vrijwillige) alternatieven zijn en of de onvrijwillige zorg wel echt nodig is. Ook doorlopen we een uitgebreid stappenplan. De zorgmedewerkers registeren de onvrijwillige zorg ook in het zorgplan. Hierin staan de afspraken over de zorg voor uw naaste. Bijvoorbeeld welke taken de zorgmedewerker uitvoert en hoe vaak. Regelmatig wordt de situatie opnieuw bekeken in het multidisciplinair team.

Voorbeelden van onvrijwillige zorg kunnen zijn:

  • Het geven van eten, drinken of medicijnen;
  • Uitvoeren van medische controles en onderzoeken;
  • Kleiner maken van de bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld door de deur op slot te doen of een bedrek te plaatsen.

Pas als het echt niet anders kan, mogen zorgmedewerkers onvrijwillige zorg geven.
Wij verlenen alleen onvrijwillige zorg als er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. En niet eerder dan dat met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger zorgvuldige afweging is gemaakt in het multidisciplinair overleg.

We kijken altijd goed of er (vrijwillige) alternatieven zijn en of de onvrijwillige zorg wel echt nodig is. Ook doorlopen we een uitgebreid stappenplan. De zorgmedewerkers registeren de onvrijwillige zorg ook in het zorgplan. Hierin staan de afspraken over de zorg voor uw naaste. Bijvoorbeeld welke taken de zorgmedewerker uitvoert en hoe vaak. Regelmatig wordt de situatie opnieuw bekeken in het multidisciplinair team.

dokterstas

Met wie heb ik contact over onvrijwillige zorg?

Uw behandelend arts/verpleegkundig specialist/physician assistant is, in het kader van deze wet,...

Uw behandelend arts/verpleegkundig specialist/physician assistant is, in het kader van deze wet, ook uw zorgverantwoordelijke. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle zorg rondom de inzet van onvrijwillige zorg en heeft een andere rol dan uw huidige contactverzorgende op de afdeling.

Uw behandelend arts/verpleegkundig specialist/physician assistant is, in het kader van deze wet, ook uw zorgverantwoordelijke. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle zorg rondom de inzet van onvrijwillige zorg en heeft een andere rol dan uw huidige contactverzorgende op de afdeling.

bloemen

De rol van cliëntvertegenwoordiger?

Een zorgverlener die onvrijwillige zorg wil verlenen aan een wilsonbekwame cliënt moet toest...

Een zorgverlener die onvrijwillige zorg wil verlenen aan een wilsonbekwame cliënt moet toestemming vragen aan de cliëntvertegenwoordiger. We gaan er vanuit dat de 1e contactpersoon de rol van cliëntvertegenwoordiger op zich neemt tenzij anders is afgesproken. Meer informatie over de rol van cliëntvertegenwoordiger kunt u lezen in deze folder.

Een zorgverlener die onvrijwillige zorg wil verlenen aan een wilsonbekwame cliënt moet toestemming vragen aan de cliëntvertegenwoordiger. We gaan er vanuit dat de 1e contactpersoon de rol van cliëntvertegenwoordiger op zich neemt tenzij anders is afgesproken. Meer informatie over de rol van cliëntvertegenwoordiger kunt u lezen in deze folder.

Mevrouw staat op uit bed

Bent u het niet eens met de geleverde onvrijwillige zorg aan uw naaste?

Binnen IJsselheem is er met ingang van deze wet een cliëntenvertrouwenspersoon gestart, Zij...

Binnen IJsselheem is er met ingang van deze wet een cliëntenvertrouwenspersoon gestart, Zij staan u en de cliënt bij, mocht u het niet eens zijn met de geleverde onvrijwillige zorg. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn hier te vinden. 

Suzan Steert en Catrineke Hooghiemstra zijn de cliëntenvertrouwenspersonen die voor IJsselheem beschikbaar zijn. Zij zijn werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en zijn volledig onafhankelijk van IJsselheem. 

Suzan Steert
Telefoon: 06 - 15 51 38 54 | 088 - 201 59 00
E-mail: s.steert@hetlsr.nl

of

Catrineke Hooghiemstra
Telefoon: 06 - 21 69 89 03
E-mail: C.Hooghiemstra@hetlsr.nl

Binnen IJsselheem is er met ingang van deze wet een cliëntenvertrouwenspersoon gestart, Zij staan u en de cliënt bij, mocht u het niet eens zijn met de geleverde onvrijwillige zorg. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn hier te vinden. 

Suzan Steert en Catrineke Hooghiemstra zijn de cliëntenvertrouwenspersonen die voor IJsselheem beschikbaar zijn. Zij zijn werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en zijn volledig onafhankelijk van IJsselheem. 

Suzan Steert
Telefoon: 06 - 15 51 38 54 | 088 - 201 59 00
E-mail: s.steert@hetlsr.nl

of

Catrineke Hooghiemstra
Telefoon: 06 - 21 69 89 03
E-mail: C.Hooghiemstra@hetlsr.nl

Deel deze pagina