Mevrouw houdt arm van de verzorgende vast

Giften aan medewerkers

Soms wilt u misschien een medewerker een cadeau geven als blijk van waardering. Hier willen we bij IJsselheem op een integere wijze mee omgaan om zo afhankelijkheid en belangenverstrengeling te voorkomen. De richtlijnen voor het aannemen van giften door medewerkers hebben wij vastgelegd.

Onder een gift verstaan wij: ‘Een (persoonlijk) geschenk in de vorm van eet- c.q. drinkbare waren, bloemen, geld etc.’

Het uitgangspunt binnen IJsselheem is dat een (geldelijke) waardering voor één medewerker in principe niet gewenst is. We werken immers samen in een team en samen zorgen we voor de beste zorg en ondersteuning. Waardering in de vorm van een gift voor alle medewerkers van het betrokken (cliënt)team kan wel, waarbij we een aantal uitgangspunten hebben geformuleerd:

  • Cliënten of naasten die hun waardering willen uiten naar medewerkers hebben de mogelijkheid dat te doen door een cadeau te geven dat ten gunste komt van alle medewerkers van het betrokken cliëntteam (en evt. andere cliënten die ook zorg en ondersteuning van dit team ontvangen);
  • Indien u toch graag een persoonlijk cadeau wil geven aan een medewerker dan is dat mogelijk. IJsselheem volgt hierbij de richtlijn qua te besteden bedrag voor dit cadeau als aangegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In juni 2023 betrof de waarde van dit cadeau niet meer dan € 50,00 (het geven van geld en/of een waardebon vallen hier niet onder);
  • Boven dit bedrag mogen géén cadeaus geaccepteerd worden;
  • De regisseur ( leidinggevende) moet toestemming geven om het cadeau te aanvaarden;
  • Een cadeau mag niet aanvaard worden voor een tegenprestatie en niet op het huisadres van de medewerker ontvangen worden.

 

Stichting Vrienden van IJsselheem

Mocht een cliënt of naaste de uitdrukkelijke wens hebben een financiële schenking te doen, dan kan de medewerker of de regisseur adviseren de schenking ten goede te laten komen van de Stichting Vrienden van IJsselheem. Ook kan een gelabelde gift, waarbij is aangegeven voor welk team/locatie de gift is, via de ‘Stichting Vrienden van IJsselheem’ voor het team of bijvoorbeeld de locatie gegeven worden. Het team heeft dan zelf de vrijheid om de gift te besteden.

Integriteitsbeleid

Deze uitgangspunten en richtlijnen vallen onder het Integriteitsbeleid van IJsselheem. Daarin hebben we beschreven hoe integer zijn tot uiting komt in ons handelen.

Deel deze pagina