HBS

De Hogere Burger School (HBS) in Kampen is de eerste locatie waar IJsselheem invulling geeft aan het nieuwe concept ‘Thuis, met zorg van IJsselheem’. IJsselheem wil een plek creëren waar ouderen met een intensieve zorgvraag zich thuis voelen en zelfstandig kunnen wonen en leven, samen met hun partner. Zo transformeert IJsselheem, in co-creatie met potentiële bewoners, hun naasten, buurtbewoners en zorgmedewerkers, De HBS naar 44 huurappartementen voor oudere Kampenaren. Daarnaast komen er vijftien appartementen voor cliënten van PGVZ. Samen onderzoeken de betrokken partijen hoe zelfredzaamheid, technologie, het sociale netwerk en de zorg vanuit IJsselheem kunnen helpen om de intensieve zorgvraag te beantwoorden. Op deze website vindt u meer informatie over het project ‘Thuis in De HBS’ en het nieuwe concept ‘Thuis, met zorg van IJsselheem’.

Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar betrokkenen hun ideeën kunnen inbrengen (co-creëren). De aanwezigen kunnen elk idee opperen, zolang het idee past binnen de kaders van
veiligheid, de wet, financiën en de bouwvergunning. De bijeenkomsten worden aangekondigd via de website www.hbskampen.nl

Wie komt in aanmerking voor een appartement? 
De HBS is bedoeld voor mensen met een intensieve zorgvraag, waarvoor een Wlz-indicatie is toegekend.
(Wlz= Wet langdurige zorg.) De verhuur is nog niet gestart. De toewijzingsprocedure is ook nog niet bepaald.

Welke zorg biedt IJsselheem in De HBS? 
IJsselheem richt de appartementen in De HBS zo in dat bewoners er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 

Bewoners en hun partner zorgen dus in principe voor zichzelf: 
- met gebruik van domotica en zorgtechnologie (hulpmiddelen).
- met hulp van mantelzorgers en een netwerk. 
Voor de echt complexe zorg of benodigde professionele hulp biedt IJsselheem ondersteuning. Zorgprofessionals van IJsselheem zijn als het ware ‘het vangnet’. 

Wat is zorgtechnologie of domotica?
Zorgtechnologie is alle technologie die bedoeld is om de zorg beter en efficiënter te maken en om mensen met een zorgvraag langer zelfredzaam te laten zijn. Hierdoor zijn voor bepaalde handelingen geen zorgmedewerker nodig.

Wat is het verschil met een verpleeghuis?
In een verpleeghuis woont u in principe niet zelfstandig. 

Kunnen stellen (met en zonder indicatie) samen in De HBS wonen?
Ja, dat kan. Er zijn een aantal tweepersoons appartementen. 

Hoe gaat het als de partner met de indicatie overlijdt?
Het huurcontract betreft beide partners. Wanneer één van beiden overlijdt, kan de ander het appartement blijven huren. 

Wanneer zijn de appartementen klaar? 
Naar verwachting kunnen de appartementen begin 2025 worden betrokken.
Het is nu nog niet bekend wanneer de verhuur start. 

Zijn het koop- of huurappartementen? 
In De HBS zijn alleen huurappartementen. Bewoners huren een appartement van IJsselheem. De huur- en servicekosten zijn op dit moment nog niet bekend.

Zijn er ook appartementen voor PGVZ? 
Op de bovenverdieping (zolder) zijn 15 huurappartementen voor cliënten van PGVZ. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PGVZ. Telefoonnummer: 038 333 17 94.

Meer vragen?
Neemt u gerust contact op met ons klantcontactcentrum. onze medewerkers helpen u graag verder: 088-339 4400.

Voldoet dit antwoord aan de verwachtingen?