Revalidatie centrum Zwolle

Als u uit het ziekenhuis komt na te zijn behandeld, staat u aan het begin van een heel traject om te herstellen en uw leven weer op te pakken. Tijdens uw verblijf in het revalidatiecentrum van IJsselheem staat alles in het teken van uw herstel.

Revalideren vraagt echte aandacht. U volgt bij ons niet alleen therapieën, maar u bereidt zich ook voor op uw leven na de revalidatie: thuis de dingen weer kunnen doen zoals u ze gewend was. Wij maken met u een dagindeling waarin therapie, inspanning en ontspanning met elkaar in balans zijn, zodat uw herstel zo goed mogelijk verloopt.  

Meerdere specialisten, één plan 

Het multidisciplinaire team dat u omringt bestaat in elk geval uit een specialist ouderengeneeskunde, een revalidatieverpleegkundige en de therapeuten die gespecialiseerd zijn in de therapieën die u nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Wij stellen samen met u uw behandelplan en de benodigde therapieën vast.

Alles is revalidatie  

De verpleegkundige en de verzorgende spelen ook een belangrijke rol in uw herstel. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat u in samenspraak met de therapeuten uw behandelplan kunt volgen en dat u alle tijd in het revalidatiecentrum zo nuttig mogelijk gebruikt. 'Alles is revalidatie', zeggen wij altijd. We bedoelen ermee dat ook 'gewone dingen’ die u thuis deed weer met u worden geoefend, zoals het lopen en verplaatsen binnenshuis en buitenshuis, het wassen en aankleden, medicatie beheren of het doen van een klusje. De verpleegkundige en verzorgende denken hierin met u mee en zullen u hierin stimuleren.  

Therapieën  

Afhankelijk van uw revalidatiedoelen volgt u verschillende therapieën, die op elkaar afgestemd zijn. Wekelijks krijgt u een overzicht van de geplande therapieën; deze kunnen bestaan uit zowel individuele- als groepstherapieën. In alle gevallen zijn ze van meerwaarde voor uw herstel.  

Om het revalideren zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behandeling in het ziekenhuis wordt er gewerkt met zogenoemde zorgpaden. In een zorgpad staat welke therapieën en behandelaren u kunt verwachten. Zorgpaden zijn er onder andere voor:  

 • Een beroerte (CVA)  
 • Een operatie aan gewrichten, bijvoorbeeld heup of knie  
 • Een amputatie  
 • Een chronische luchtwegaandoening (COPD) 
 • Een hart- of vaatziekte 
 • Een oncologische aandoening 
 • Een infectieziekte 
 • Een van bovenstaande aandoeningen in combinatie met een periode van verwardheid (delier of dementie)  

Door de intensieve samenwerking tussen de specialist ouderengeneeskunde van IJsselheem en de medisch specialisten van Isala ontvangt u zorg op maat die het beste past bij u en uw situatie.

Activiteitentherapie en begeleiding

U kunt tijdens uw verblijf zowel op therapeutische als recreatieve basis aan de slag met verschillende activiteiten. We oefenen met name om vaardigheden en handelingen in stand te houden of te verbeteren. Uw deelname aan activiteiten wordt meegenomen in uw weekplanning. Kunt u bijvoorbeeld uw hobby’s voortzetten, of is een aanpassing nodig? Misschien is het raadzaam om nieuwe hobby’s te bekijken en uit te proberen. Gaat het om recreatieve deelname of puur om vrijetijdsbesteding tijdens uw verblijf? Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom! Deelname kan een positieve invloed hebben op uw welzijn en het herstel. 

Uw verblijf in het kort

Bekijk in onderstaande video wat u kunt verwachten van uw verblijf in ons revalidatiecentrum:
 


Weer naar huis, en dan?  

Het ondergaan van een ziekenhuisbehandeling, het moeten revalideren en het weer thuiskomen vragen vaak veel energie, niet alleen voor u, maar ook voor de mensen u heen. Er moet van alles worden geregeld. En thuiskomen na een periode van verzorging in het revalidatiecentrum kan zwaar vallen. Omdat u plotseling weer alles zelf moet regelen. Of omdat er nieuwe hulpmiddelen nodig zijn in huis. Of omdat het weer oppakken van de dagelijkse activiteiten tegenvalt.  

Als het nodig is kijken we, voordat u naar huis gaat, samen met u hoe het thuis gaat en of u zich daar goed kunt redden. Dan zien we vanzelf of het al tijd is om definitief met ontslag te gaan. En blijkt dat u na de revalidatie meer hulp nodig heeft dan gedacht, dan kunnen de zorgconsulenten van IJsselheem u helpen bij het vinden van passende oplossingen. Zo kan verder thuis revalideren met eventueel ondersteuning van onze wijkverpleging een uitkomst zijn. 

Locaties 

IJsselheem heeft revalidatiecentra in Zwolle en Kampen. In Zwolle is het revalidatiecentrum gevestigd op afdeling V2.6 in Isala en in Kampen bevindt het revalidatiecentrum zich op afdeling Nieuwe Markt in locatie Myosotis.

Lees ook meer over revalideren bij IJsselheem vanuit huis.

Bezoektijden

van maandag tot en met vrijdag:  
van 15.00 - 16.00 uur
van 18.00 - 20.00 uur

op zaterdag, zondag en feestdagen:
van 10.30 uur tot 12.00 uur
van 15.00 uur tot 16.00 uur
van 18.00 uur tot 20.00 uur

Aanmelden is niet nodig. Per bezoekmoment zijn 2 personen tegelijk welkom met een maximum van 4 bezoekers per dag. 

Meer informatie of contact

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over revalideren bij IJsselheem? Twijfelt u wat u moet doen? Mail of bel ons gerust om even te overleggen: info@ijsselheem.nl of 088-33 94400 (op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur).

Revalidatie centrum Zwolle

 • Dokter van Heesweg 2 Vlinder 2.6
 • 8025 AB Zwolle
 • Persoonlijke aandacht
 • Afgewogen behandelplan
 • Toekomstgericht

Neem een kijkje binnen

Restaurant
Oefenruimte
Gangen
Slaapkamer
Slaapkamer
Oefenruimte keuken
Wachtruimte

Revalidatie centrum Zwolle

 • Dokter van Heesweg 2 Vlinder 2.6
 • 8025 AB Zwolle