Kan mijn partner mee verhuizen naar een locatie van IJsselheem?

Wordt u opgenomen in een instelling voor langdurige zorg? Bijvoorbeeld in een verpleeghuis?

Dan kan uw partner ervoor kiezen met u mee te verhuizen. Dat heet partneropname. Vraag uw zorginstelling of er partnerplekken beschikbaar zijn. Wat krijgt uw partner in de instelling? Als uw partner met u meeverhuist naar een instelling dan wordt vanuit de Wlz vergoedt: Het verblijf, eten en drinken,  de schoonmaak van de woonruimte en een bed. 

Maar uw partner krijgt géén zorg van de instelling. Heeft uw partner toch zorg nodig? Dan moet dit apart worden aangevraagd. Afhankelijk van de zorg die uw partner nodig heeft, wordt deze geregeld. Voor zorg uit de Wmo verloopt dit via de gemeente, voor overige zorg via de zorgverzekeraar. 

Niet elke zorginstelling biedt partnerplekken. Vraag dus eerst bij uw zorginstelling of uw partner kan meeverhuizen. Als er ruimte beschikbaar is, meldt uw zorginstelling uw partner aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna berekent het CAK de wettelijk eigen bijdrage die uw partner moet betalen voor het wonen in uw zorginstelling. U en uw partner betalen dan dus beiden een eigen bijdrage. 

Is er (nog) geen woonruimte beschikbaar voor u en uw partner? Dan zij er twee mogelijkheden: Als uw gezondheid het toelaat kunt u zich samen met uw partner op een wachtlijst laten zetten. Tot die tijd kunt u eventueel thuis de zorg krijgen die u nodig hebt. Als de opname niet kan wachten, kunt u eerst worden opgenomen bij een andere zorginstelling. Tijdelijk of langdurig, en met of zonder partner. Dit is afhankelijk van uw voorkeuren en van de mogelijkheden voor een woning in een instelling bij u in de buurt. 

Weet u nog niet of uw partner meeverhuist naar uw instelling? U kunt die beslissing ook later nemen. Uw partner kan bij u komen wonen als u al bent opgenomen. 

Een extra geruststelling: als uw partner er eenmaal woont, kan hij of zij er altijd blijven wonen (dus ook als u overlijdt of verhuist naar een andere instelling). 

Woonde u in een wooneenheid voor twee personen? Dan moet uw partner binnen een redelijke termijn verhuizen naar een 1-persoons kamer. Of verhuizen naar bijvoorbeeld een aanleunwoning.


Voldoet dit antwoord aan de verwachtingen?