Geplaatst op 01 juni 2021

Feestelijke markering bestuurlijke fusie Hanzeheerd en IJsselheem 

De bestuurlijke fusie tussen Hanzeheerd en IJsselheem is per 1 juni 2021 een feit. Dit is vandaag op feestelijke wijze gevierd met medewerkers, vrijwilligers en cliënten van De Bongerd (Hattem) en Brinkhoven (Heerde). Met het gezamenlijk aansnijden van een taart met de logo’s van beide organisaties, heeft Jos Bleijenberg, bestuurder a.i. van Hanzeheerd het bestuurlijke stokje overgedragen aan Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem.  

Gezamenlijk doel 
Met de (bestuurlijke) fusie kunnen De Bongerd en Brinkhoven zich verder ontwikkelen tot professionele verpleeghuiszorg, met behoud van hun herkenbare verbondenheid met de lokale samenlevingen in Hattem en Heerde. Karin Leferink: “De professionals in beide organisaties werken vanuit een cliëntgericht principe. Wat is belangrijk voor een cliënt? Daar anticiperen wij op. In dat opzicht is het bieden van passende zorg een belangrijk uitgangspunt in onze samenwerking. Het mooie van het versterken van de twee locaties is dat niet alleen de zorg naar een hoger niveau gaat, maar ook voor medewerkers geldt dat er zekerheid van werkgelegenheid wordt geboden.” 
 
Blij 
Dat de fusie positief is voor de bewoners van De Bongerd en Brinkhoven beaamt Geury de Vries, secretaris van de cliëntenraad van Hanzeheerd. “Een grotere organisatie heeft naar verhouding lagere overheadkosten waardoor er meer geld beschikbaar is voor professionele hulp voor bewoners. Voorbeelden zijn de inzet van eigen specialisten ouderengeneeskunde en het kunnen bieden van hoogwaardige verpleeghuiszorg. Dit komt onze cliënten ten goede. Ik ben blij met deze fusie.” Welzijnscoach Hetty Knecht: “Beide organisaties versterken elkaar en gebruiken elkaars capaciteiten. We zoeken elkaar op en wisselen ideeën uit. De hoofdlijnen staan daarbij vast. Op lokaal niveau is er echter alle ruimte om de eigen identiteit van De Bongerd en Brinkhoven te bewaren. Dat merk ik aan alles. Het is prettig werken zo.” 
 
Belangrijke stap in fusieproces 
De bestuurlijke fusie is een belangrijke stap in het fusieproces. Nadat beide organisaties in november 2020 een intentieovereenkomst tekenden, gaven de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM) recent groen licht voor de fusie. De stichting Hanzeheerd valt per 1 juni 2021 onder Stichting IJsselheem Holding en blijft bestaan totdat op een later moment ook juridisch gefuseerd wordt. 

 

Deel deze pagina

Meer nieuws: