Geplaatst op 11 mei 2021

IJsselheem en Hanzeheerd fuseren

Woonzorgconcern IJsselheem en zorgorganisatie Hanzeheerd gaan fuseren.

Nadat beide organisaties in november 2020 een intentieovereenkomst tekenden, hebben nu ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM) groen licht gegeven. Het tempo waarmee de instanties tot een positief besluit zijn gekomen onderstreept de meerwaarde en noodzaak die Hanzeheerd en IJsselheem zelf in de fusie zien. De bestuurlijke fusie zal per 1 juni 2021 plaatsvinden. Daarmee wordt Hanzeheerd onderdeel van Stichting IJsselheem Holding.

Hanzeheerd
Hanzeheerd heeft woonzorgcentra in Hattem (De Bongerd) en Heerde (Brinkhoven). De organisatie biedt daar verpleging en verzorging aan ouderen. Hanzeheerd maakt de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis, omdat de zorgvraag toeneemt en steeds complexer wordt. Medio 2020 concludeerde bestuurder Jos Bleijenberg op basis van een interne en externe analyse dat blijvende samenwerking moet worden gezocht met een collega-organisatie om zorg aan cliënten toekomstbestendig en kwalitatief verantwoord voort te kunnen zetten. In november 2020 spraken IJsselheem en Hanzeheerd de intentie tot fusie uit wat in de afgelopen maanden nader is uitgewerkt.

Jos Bleijenberg is verheugd over de aanstaande fusie. “Hiermee kunnen De Bongerd en Brinkhoven zich verder ontwikkelen tot professionele verpleeghuiszorg, met behoud van hun herkenbare verbondenheid met de lokale samenlevingen in Hattem en Heerde. IJsselheem is goed in grootschalig organiseren en lokaal uitvoeren. Dat merken we al in onze samenwerking op het gebied van de behandelfunctie en het gaat enorm helpen in de verdere transitie van de beide locaties.”

Karin Leferink: “In november verwachtten we dat zowel de cliënten als de medewerkers van Hanzeheerd voordelen zouden ervaren door de fusie met IJsselheem. Sinds begin dit jaar is een transitieteam bezig om mooie verbeterstappen te maken op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg. We weten dat we er nog niet zijn, maar we zijn al wel een heel eind op de weg die we ons hebben voorgenomen.”

IJsselheem
IJsselheem heeft woonlocaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en twee revalidatiecentra in Kampen en Zwolle. Naast zorg en behandeling op haar locaties biedt de organisatie wijkverpleging en revalidatiezorg aan huis in de drie gemeenten. IJsselheem ziet goede mogelijkheden om beide locaties van Hanzeheerd, met behoud van couleur locale, op te nemen in haar zorgaanbod.

Gezamenlijk doel
Karin Leferink: “De professionals in beide organisaties werken vanuit een cliëntgericht principe. Wat is belangrijk voor een cliënt? Daar anticiperen wij op. In dat opzicht is het bieden van passende zorg een belangrijk uitgangspunt in onze samenwerking. Het mooie van het versterken van de twee locaties is dat niet alleen de zorg naar een hoger niveau gaat, maar ook voor medewerkers geldt dat er zekerheid van werkgelegenheid wordt geboden.”

De stichting Hanzeheerd zal onder Stichting IJsselheem Holding vallen en blijft bestaan totdat op een later moment ook juridisch gefuseerd wordt. Met de bestuurlijke fusie zal Jos Bleijenberg terugtreden. Hij rondt daarmee een intensief  jaar van ingrijpende coronabesmettingen en tegelijkertijd strategische herbezinning op de toekomst van Hanzeheerd, af.

De dagelijkse leiding op beide locaties blijft in handen van vertrouwde gezichten, te weten Bea Koele en Inge van Loo.

Karin Leferink, Raad van Bestuur IJsselheem
Jos Bleijenberg, Raad van Bestuur (ad interim) Hanzeheerd

Deel deze pagina

Meer nieuws: