Geplaatst op 15 juni 2020

Nieuwe vormen van ontmoeten

Samen met clienten en naasten zijn we onderweg om vormen van ontmoeten te verkennen en te organiseren.

Stapje voor stapje zijn we van digitaal ontmoeten, zwaaien bij het raam en de heg naar ontmoetingshuisjes in de tuin of plekken in het restaurant gegaan. Wij zijn verheugd dat de fase van het met elkaar organiseren zonder centrale regie uit Den Haag nu aanbreekt. In alle locaties is overleg geweest hoe het ontmoeten te organiseren. In deze brief schets ik het kader waarbinnen we de afspraken maken. Met medewerkers, cliënten of diens vertegenwoordiging of Cliëntenraad spreken we daarover. Met elkaar maken we de nieuwe afspraken. 
 
Locatie 
Om het ontmoeten veilig te laten plaatsvinden hebben we een IJsselheem-breed kader gemaakt. Dit is uiteraard gebaseerd op eerdere richtlijnen en inzichten van het RIVM over hoe we zoveel mogelijk voorkomen dat we besmettingen in de locaties krijgen. Op basis hiervan maakt de locatie afspraken met u. Bijvoorbeeld vanaf wanneer en op welke manier bezoek in de locatie mogelijk is. Hierbij merken wij nog op dat bezoek op medische gronden tot uitzonderingen kunnen leiden. 
 
Om de 1,5 meter afstand op onze locaties te kunnen waarborgen geldt een maximum aantal bezoekers per afspraak. Ook geldt een maximaal aantal bezoekers dat tegelijkertijd in de locatie kan en mag worden ontvangen. Wij maximeren het aantal bezoekers ook om te voorkomen dat er in de gangen en bij de liften opstoppingen en groepsvorming ontstaat.  
 
Uitgebreide, praktische informatie ontvangt u binnenkort (of heeft u al ontvangen) via uw locatie. 
 
Mantelzorgers 
Bezoek van mantelzorgers die bepaalde zorgtaken uitvoeren kan weer plaatsvinden op de vaste momenten zoals is afgesproken en/of is vastgelegd in het zorgleefplan. Mantelzorgers hoeven voor deze momenten geen aparte afspraak in te plannen. Dit mantelzorgbezoek valt buiten de door de locatie afgesproken regeling. U kunt dit afstemmen met de medewerkers op de locatie.   
 
Afspraken buiten de locatie 
Nu de bezoekregels worden versoepeld kunnen cliënten ook weer mee naar afspraken buiten de locatie. Bij activiteiten buiten de woning draagt de cliënt een mondneusmasker, bijvoorbeeld bij bezoek aan het ziekenhuis of op familiebezoek. Houd ook de algemene (hygiëne)richtlijnen van het RIVM aan, zoals regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand tot anderen houden.  
 
We maken onderscheid tussen kortdurende uitstapjes (maximaal drie uur) en langer verblijf buiten de locatie. Let op: Voor cliënten die zich meer dan drie uur buiten de locatie bevinden, bijvoorbeeld vanwege een tijdelijk verlof of ziekenhuisopname, geldt bij terugkomst dat hij of zij twee weken in quarantaine gaat. Onze zorgmedewerkers ondersteunen graag bij het maken van een afweging hierin. 
 
Hygiënemaatregelen 
Onze medewerkers blijven de komende tijd dagelijks mondneusmaskers gebruiken. Dit doen we om de veiligheid van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Dit hebben we besloten vanwege de verruiming van alle maatschappelijke regels en het toenemen van bezoek in onze locaties. We wachten met elkaar af welke effecten het toenemen van bezoek heeft op besmettingen. Uiteraard is er volop aandacht voor hygiënemaatregelen. Zo staat bij de ingang van iedere locatie een desinfectiezuil en liggen bij binnenkomst mondneusmaskers voor bezoekers klaar. We gaan ervan uit dat bezoekers de richtlijnen van het RIVM volgen, zoals 1,5 meter afstand tot anderen houden. Zeg bij klachten het bezoek af en verplaats de afspraak.  
 
Nieuwe cliënten die verhuizen naar IJsselheem   
Elke nieuwe verhuizing beoordelen we zorgvuldig. Een voorwaarde is dat nieuwe cliënten geen klachten hebben die kunnen wijzen op corona. Nieuwe cliënten verblijven de eerste 14 dagen in quarantaine; thuis, bij ons of in een andere zorginstelling. In die dagen blijven zij zoveel als mogelijk op hun appartement. Zij mogen dagelijks bezoek op de kamer ontvangen. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Nadat de quarantaine is opgeheven gelden de afspraken van de locatie die ook voor alle andere cliënten gelden.    
 
Nieuwe besmettingen 
Als er sprake is van een nieuwe besmetting met het coronavirus, dan maken we voor de betreffende woning/afdeling specifieke afspraken. 
 
Vragen of contact 
Hebt u vragen over de maatregelen rondom het coronavirus en de aanpak van IJsselheem? De meest gestelde vragen en antwoorden staan op onze website www.ijsselheem.nl. Ongetwijfeld zijn er meer persoonlijke vragen waar u graag antwoord op wilt. Stel uw vraag dan aan medewerkers op de locatie waar uw naaste woont. Of neem contact op via: 088 - 339 44 00 of info@ijsselheem.nl. Ons Klant Contact Centrum is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur. 
 
Tot slot 
Nederland is in afwachting van het vaccin. Dat zal de bewegingsvrijheid voor velen gaan verruimen. Tot die tijd maken we deze afspraken en blijven we alert. Daarom benadruk ik hier nogmaals dat wij van u verwachten dat u bij lichte gezondheidsklachten uw bezoek aan ons uitstelt tot u geheel klachtenvrij bent. Ik wens u fijne ontmoetingen met uw naaste. Maak waar het kan gebruik van de tuin of ga lekker naar buiten voor een wandeling.  
 
Met vriendelijke groet,   
 
Karin Leferink   
Raad van Bestuur IJsselheem 

Deel deze pagina