Zorgdienst

Palliatieve- en terminale zorg

Palliatieve- en terminale zorg
verzorgende bij client

Palliatieve zorg is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven, een periode waarin er veel emoties kunnen loskomen en u en uw familie voor een zware opgave staan. IJsselheem biedt zowel palliatieve thuiszorg als palliatief-terminale zorg op locatie.

Meer informatie?

U kunt ons altijd bellen, mailen of gebruik het contactformulier.

Contactformulier

Wat is palliatieve zorg?

Als genezen niet meer mogelijk is, krijgt u zorg die erop gericht is om klachten en problemen te voorkomen of te verminderen. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren. Palliatieve zorg gaat over uw lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften. De zorg is ook gericht op uw naasten.  Voor uw omgeving is het vaak ingrijpend wanneer hun dierbare ziek is en niet meer beter kan worden. 

Wat is het verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg?

Palliatieve zorg duurt soms een jaar of langer. Deze zorg ontvangt u vanaf het moment dat u hoort dat u niet (meer) beter wordt. Dat kan bij voorbeeld kanker zijn, maar ook COPD, hartfalen of dementie.

Wanneer de laatste levensfase is aangebroken, en iemand heeft hierbij zorg nodig, spreken we van terminale zorg. De levensverwachting is dan kort; meestal korter dan drie maanden. Voor zowel terminale- als palliatieve zorg kunt u bij IJsselheem terecht.

Wanneer kom ik in aanmerking voor palliatieve thuiszorg?

Het kan zijn dat u niet meer kunt genezen, maar nog wel een tijd met de ziekte thuis kunt leven. Wanneer u hulp inschakelt van IJsselheem, kijken we samen met u en eventueel uw naasten of mantelzorgers naar de verschillende mogelijkheden waarop we u kunnen ondersteunen. U kunt een afspraak maken met de wijkverpleegkundige om samen de mogelijkheden te bespreken voor palliatieve thuiszorg. Er is veel mogelijk. Hierbij kunt u denken aan pijnbestrijding of het oproepen van zorg in geval van nood doormiddel van personenalarmering. Zo kunt u uw aandacht richten op de zaken of ontmoetingen waaraan u waarde hecht.

Palliatieve- en terminale zorg van IJsselheem

Naast palliatieve thuiszorg heeft IJsselheem twee speciaal ingerichte afdelingen in Zwolle en in Kampen voor de zorg in de laatste levensfase, de terminale fase.

We vinden het belangrijk dat iedereen die bij deze ingrijpende fase is betrokken zich uitgenodigd voelt om dit op een eigen wijze in te vullen. Dat betekent onder andere dat naasten dag en nacht op bezoek mogen komen of aanwezig mogen zijn. Er heerst een huiselijke omgeving en er zijn 24 uur per dag professionele zorgverleners aanwezig.

In Zwolle kunt u bij IJsselheem voor palliatieve zorg terecht in het ziekenhuis Isala Klinieken, afdeling V2.6. In Kampen is hospicezorg Melmerhof onderdeel van verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis waar een aantal hospice-kamers speciaal zijn ingericht.

IJsselheem biedt palliatieve thuiszorg aan in de regio’s Zwolle, Kampen en Zwartewaterland.

Wat kost palliatieve zorg en wordt het vergoed?

Palliatieve- en terminale zorg valt onder de zorgverzekeringswet en wordt volledig vergoed uit het basispakket. Voor sommige medicijnen wordt wel een eigen bijdrage gevraagd.  Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een Wet langdurige zorg indicatie? In dat geval gelden de WLZ-eigen bijdrage regels.

Meer informatie of contact

Heeft u vragen over palliatieve thuiszorg of hospicezorg? Of wilt u thuiszorg aanvragen? Mail of bel ons gerust om even te overleggen: info@ijsselheem.nl of 088-33 94400 (op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur).

Op de volgende locaties kunt u terecht voor Palliatieve- en terminale zorg

Deel deze pagina