Coronavirus - vragen en antwoorden

Geplaatst op 03 mei 2022

Coronavirus - vragen en antwoorden

De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij hieronder voor u op een rij gezet. Versie: dinsdag 3 mei 2022.  

Landelijk gezien zijn de coronamaatregelen versoepeld, daarmee gaan we steeds meer terug naar het normale leven, weliswaar mét corona. Omdat corona (naar verwachting) onder ons blijft is onze aandacht nog steeds primair gericht op het voorkomen van besmettingsrisico’s voor cliënten en medewerkers, waarbij we de balans met het welzijn van cliënten en de continuïteit van zorg, in de gaten houden.  

Welke richtlijnen hanteren IJsselheem en Hanzeheerd?       

De richtlijnen van het RIVM de uitgangspunten voor ons beleid. De basisregels en –afspraken van IJsselheem en Hanzeheerd zijn wellicht af en toe strenger dan het RIVM. We willen hier zelf regie op blijven voeren omdat we bij IJsselheem en Hanzeheerd te maken hebben met een kwetsbare doelgroep. Door ons samen aan de basisregels en –afspraken te houden creëren we voor langere tijd rust en duidelijkheid voor medewerkers, cliënten en hun naasten. 

Welke basismaatregelen gelden er bij IJsselheem en Hanzeheerd?   

De basismaatregelen zijn: handen wassen, goed ventileren en testen bij klachten. Dit laatste geldt zowel voor diegenen die zich hebben laten vaccineren als degene die daar (nog) niet toe besloten heeft.   

Moet ik een mondkapje dragen?

Voor medewerkers en vrijwilligers geldt dat zij alleen bij intensieve zorg (ADL) binnen de anderhalve meter een mondneusmasker dragen. Bij overige handelingen binnen de anderhalve meter hoeft geen mondneusmasker meer te worden gedragen (denk aan bijv. eten en drinken geven/ activiteitenbegeleiding in de huiskamer etc.). Dit is aan de professionele inschatting van de medewerker. Bezoekers (familie/naasten) hoeven geen mondneusmasker te dragen. 

Is bezoek welkom? 

Bezoek is welkom op de locaties van IJsselheem en Hanzeheerd. Het is niet langer nodig om hiervoor een afspraak in te plannen.

Kan ik bezoek komen als ik klachten heb?     

Bij klachten dan vragen wij u dringend om het bezoek uit te stellen tot u klachtenvrij bent. Indien u positief bent getest op Corona, betekent dat dat u minimaal 7 dagen na start van de eerste klachten of positieve testuitslag, 24 uur geen symptomen/klachten meer hebt en 48 uur koortsvrij bent.     

Ik ben in het buitenland geweest, mag ik op bezoek komen?     

Familieleden en naasten die op reis zijn geweest naar landen waarvoor vanwege gezondheidsrisico's een oranje of rood reisadvies is afgegeven, wordt geadviseerd bij thuiskomst in thuisquarantaine te gaan. In deze quarantainetijd wordt geadviseerd uw familielid of naaste niet te bezoeken. We verwijzen u naar de GGD voor afspraken omtrent de periode waarin quarantaine vereist is.      

Kan ik beeldbellen met mijn naaste?      

Als alternatief voor bezoek kunt u ook beeldbellen met uw naaste. Op onze locaties zijn tablets en telefoons aanwezig die zijn voorzien van FaceTime of videobellen via Whatsapp. Wilt u (of een ander familielid of vriend van uw naaste) gebruik maken van de mogelijkheid tot beeldbellen? Laat het ons weten door uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de betreffende locatie o.v.v. ‘beeldcontact’ te mailen naar info@ijsselheem.nl. Vermeld hierbij of u gebruik wilt maken van FaceTime of WhatsApp.      

Zijn vrijwilligers welkom? 

Voor alle locaties geldt dat vrijwilligers welkom zijn. Voor vragen daarover kunt u contact opnemen met de betreffende locatie.     

Wat is de stand van zaken rondom het vaccineren bij IJsselheem? 
     
Afgelopen jaar hebben alle zorgmedewerkers een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Fijn om te weten dat de meesten van hen inmiddels ook daadwerkelijk zijn gevaccineerd. De vaccinatie- en boosterrondes onder cliënten zijn ook afgerond. Dit betekent dat zo goed als alle cliënten, die daarvoor toestemming hebben gegeven, zijn gevaccineerd en geboosterd. 

Kan ik of mijn naaste bij IJsselheem komen wonen?       

Het beschikbaar houden en verlenen van goede zorg is onze prioriteit. Nieuwe cliënten kunnen weer bij ons komen wonen. Elke nieuwe verhuizing beoordelen we zorgvuldig. Onze zorgconsulenten voeren een uitgebreid gesprek vooraf, waarbij ook wordt nagegaan of de nieuwe cliënt en eventuele huisgenoten klachten hebben die kunnen wijzen op corona. Indien hier aanleiding toe is wordt de arts of praktijkverpleegkundige geconsulteerd. Bij twijfel of vermoedens van besmetting met het coronavirus, wordt de cliënt nog voor opname getest. Vervolgens beoordelen we of en waar de nieuwe cliënt bij ons kan komen wonen. Voor de verhuizing maken we afspraken of en hoe lang quarantaine nodig is en wat de regeling is voor het ontvangen van bezoek. We houden hierbij de RIVM- en Verenso- richtlijnen aan.     

Kan mijn naaste naar de dagbesteding?      

Voor cliënten die bij ons wonen gaan de welzijnsactiviteiten door. Uiteraard in kleine groepjes en met inachtneming van de regels voor afstand en hygiëne. Dat geldt ook voor dagbesteding voor cliënten die elders wonen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de dagbesteding van de betreffende locatie.         

Kan ik of mijn naaste thuiszorg ontvangen?      

De zorg in de wijk gaat, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, gewoon door. In de wijkverpleging zijn regionale afspraken gemaakt met collega-zorgorganisaties.     

Ik heb een andere vraag, hoe kan ik contact opnemen met IJsselheem?      

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via: 088 – 339 44 00 of info@ijsselheem.nl. Het Klant Contact Centrum is op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur bereikbaar.     

Bent u contactpersoon en heeft u een praktische vraag?     

Neemt u dan gerust contact op met de contactpersoon van het uitbraakteam van de betreffende locatie. Naam en contactgegevens vindt u in de informatiebrieven die u over dit onderwerp ontvangt. 

 

Deel deze pagina