Geplaatst op 26 november 2020

IJsselheem en Hanzeheerd samen op weg naar fusie

Zorgorganisaties IJsselheem en Hanzeheerd gaan op weg naar een formele samenwerking, uitmondend in een fusie. Deze samenwerking werd maandag 23 november jl. officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieovereenkomst.

Hanzeheerd
Hanzeheerd heeft woonzorgcentra in Hattem (De Bongerd) en Heerde (Brinkhoven). De organisatie biedt daar verpleging en verzorging aan ouderen. Hanzeheerd heeft de afgelopen maanden onderzocht in hoeverre het haalbaar is om op eigen kracht binnen een veranderend zorglandschap, de transitie te maken van verzorgingshuis naar verpleeghuis waar de zorgvraag toeneemt en steeds complexer wordt. Daaruit volgde de conclusie dat niet vrijblijvende samenwerking moet worden gezocht met een collega-organisatie, om zorg aan cliënten toekomstbestendig en kwalitatief goed voort te kunnen zetten en een lokaal passend zorgaanbod te behouden. Die intentie voor samenwerking wordt nu, na gedegen onderzoek en weloverwogen besluitvorming, met IJsselheem aangegaan.

Jos Bleijenberg (Raad van Bestuur Hanzeheerd) is verheugd met deze stappen. “Hiermee kunnen de Bongerd en Brinkhoven zich verder ontwikkelen tot professionele verpleeghuiszorg, en dat is nodig gelet op vergrijzing binnen de regio. IJsselheem is goed in grootschalig organiseren en lokaal uitvoeren. Daarmee behouden deze locaties hun herkenbare identiteit en verbondenheid met lokale samenleving in Hattem en Heerde.”

Karin Leferink (Raad van Bestuur IJsselheem): “Vanuit IJsselheem is de gedachte dat ook anderen moeten kunnen profiteren van de kennis en expertise die in de organisatie is opgebouwd. Dat kunnen we etaleren wanneer we de locaties van Hanzeheerd gaan helpen de transitie naar verpleeghuiszorg te maken.”

IJsselheem
IJsselheem heeft woonlocaties in Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en twee revalidatiecentra in Kampen en Zwolle. Naast zorg en behandeling op haar locaties, biedt IJsselheem wijkverpleging en revalidatiezorg aan huis. IJsselheem ziet goede mogelijkheden om beide locaties van Hanzeheerd, met behoud van couleur locale, op te nemen in haar zorgaanbod.

Gezamenlijk doel
Karin Leferink: “De professionals in beide organisaties werken vanuit een cliëntgericht principe. Wat is belangrijk voor een cliënt en daar anticiperen wij op. In dat opzicht is het bieden van passende zorg een belangrijk uitgangspunt in onze samenwerking. Het mooie van het versterken van de twee locaties is dat niet alleen de zorg naar een hoger niveau gaat, maar ook voor medewerkers geldt dat er zekerheid van werkgelegenheid wordt geboden.”

De komende maanden zetten de organisaties de nodige stappen  om te komen tot een bestuurlijke fusie. Daarna volgt een juridische fusie.

Deel deze pagina

Meer nieuws: