Kwaliteitsvenster

Voorwoord

Bij IJsselheem staat het vermogen, de wens of de behoefte van de cliënt altijd voorop. Het vormt de basis voor onze zorgverlening. Contact, aandacht, aandachtigheid, presentie vanuit menselijke bewogenheid en liefdevolle bekommernis zijn onze uitgangspunten. Daarmee zorgen wij ervoor dat wij zorg, ondersteuning en behandeling continu blijven verbeteren. Om dat goed te doen is kwaliteit belangrijk. Onze ervaring leert dat kwaliteit tot stand komt in de relatie tussen cliënt en medewerker; u en de medewerkers kunnen samen het beste bepalen welke zorg u nodig heeft.

IJsselheem vindt het belangrijk dat u zicht heeft op de kwaliteit van onze verpleeghuiszorg, revalidatie, wijkverpleging en het welzijn van onze cliënten. Daarom vindt u in het kwaliteitsvenster van IJsselheem informatie over de kwaliteit van zorg die wij u bieden en waar wij voor staan. Samengevat zijn alle onderdelen van het kwaliteitsvenster het kwaliteitsverslag van 2018. U kunt dit verslag linksboven ook in pdf-formaat downloaden. Het kwaliteitsverslag omvat alle domeinen waarop IJsselheem actief is: wonen met verpleeghuiszorg, wijkverpleging en revalidatie & behandeling. Sommige onderdelen van het kwaliteitsvenster zijn specifiek voor een pijler. Andere onderdelen gaan over IJsselheem als geheel. U treft dit verschil in de tekst aan.

Ik ben trots u dit verslag over 2018 aan te bieden. Er zijn veel mooie ontwikkelingen te melden. We vertellen waar we zelf vinden dat het nog wat beter kan. Of waar we de eerste stap in een ontwikkeling hebben gezet, maar we de vervolgstappen al in beeld hebben. Wanneer ik door onze organisatie loop zie ik gedreven, gepassioneerde medewerkers die het soms zwaar hebben. Zie ik tevreden clienten en hun families, die in sommige situaties niet op de plek verblijven waar ze het liefste zouden zijn. En zie ik ook dat we ten aanzien van onze samenwerking in de regio de leidende rol van IJsselheem met meer zelfvertrouwen inrichten. Elke dag weer.

Wat we meer erkennen, maar eigenlijk altijd al deden is het persoonsgericht inrichten van de dag van de client. Wat vindt iemand belangrijk? Uit welk nest komt iemand? Wat heeft het leven hem of haar tot dusver gebracht? En wat is vormend geweest in het leven tot nu toe. Dat verhaal van ieder mens is voor ons de start van ons handelen. Daarmee voegen we leven aan de dagen toe. Dat we daarin soms nog niet 100% succesvol zijn is een gegeven, maar blijft een streven.

Het kwaliteitsverslag is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van onze cliënten, medewerkers en onze collega’s uit het lerend netwerk. Mocht u behoefte hebben te reageren op dit verslag, dan vernemen wij dat graag.

Volledigheidshalve: waar in de tekst cliënt staat, wordt eveneens bewoner, klant, patiënt of revalidant bedoeld.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Karin Leferink

Raad van Bestuur

Uw eigen verhaal

Lees verder

Uw welzijn

Lees verder

Zorginhoudelijke indicatoren

Lees verder

Meten en volgen van kwaliteit

Lees verder

Klachten

Lees verder

Incidenten

Lees verder

Van wie krijgt u zorg

Lees verder

Leren en verbeteren

Lees verder

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Lees verder

Verantwoording inzet extra middelen

Lees verder