Gezond werken

Om het werk goed te kunnen doen is het belangrijk dat medewerkers in balans zijn. Hier dragen ze zelf aan bij, maar vanuit IJsselheem willen wel ook helpen zodat medewerkers zich vitaal voelen en met plezier naar het werk gaan. 

We investeren in gezond werken, preventie (waaronder actief bewegen en gezonde voeding), een snelle toegang tot ondersteuning (bijvoorbeeld psychologische en maatschappelijke hulp) en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het werk bij ziekte. 

Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
Mevrouw en medewerker kijken elkaar aan

Ontwikkelingen

Het verzuim is van 8.5% in tertaal drie van 2022, naar 6.8% gedaald in tertaal é...

Het verzuim is van 8.5% in tertaal drie van 2022, naar 6.8% gedaald in tertaal éé'n. Hoewel de ingezette daling van het verzuim fijn is, zitten we met 6,8% nog niet op de door ons gestelde norm van 6% of lager.

Omdat veel collega’s ondanks dat zij ziek gemeld zijn, toch aan het werk zijn en taken uitvoeren die wel lukken brengen we vanaf tertaal twee graag in beeld hoe vaak dit lukt. We geloven namelijk dat (deels) aanwezig zijn bijdraagt aan het sneller beter voelen en het behouden van de verbinding met collega’s en IJsselheem. 

Het verzuim is van 8.5% in tertaal drie van 2022, naar 6.8% gedaald in tertaal éé'n. Hoewel de ingezette daling van het verzuim fijn is, zitten we met 6,8% nog niet op de door ons gestelde norm van 6% of lager.

Omdat veel collega’s ondanks dat zij ziek gemeld zijn, toch aan het werk zijn en taken uitvoeren die wel lukken brengen we vanaf tertaal twee graag in beeld hoe vaak dit lukt. We geloven namelijk dat (deels) aanwezig zijn bijdraagt aan het sneller beter voelen en het behouden van de verbinding met collega’s en IJsselheem. 

8.5%

Verzuim in tertaal 3 2022

6.8%

Verzuim in tertaal 1 2023

Omdat een gezond rooster bijdraagt aan prettig kunnen werken, hebben we hier in de eerste maanden van 2023 extra aandacht aan besteed. Welke verschillen zien we in het roosteren bij de verschillende onderdelen en hoe kunnen we hiervan leren? De verbeterpunten pakken we in tertaal twee op waarmee we hopen dat de roosterbeleving in de loop van 2023 een cijfer van 7 of hoger scoort (de roosterbeleving scoorde in tertaal één een 6,8).  

We willen invulling geven aan het recht van medewerkers om niet bereikbaar te zijn buiten de werktijden waarop zij zijn ingeroosterd. Tegelijkertijd willen we de continuïteit van de zorgverlening waarborgen bij uitval of het niet kunnen opvullen van de diensten. De afspraken hierover zijn breed besproken en verwerkt in de regeling continuïteit en bereikbaarheid. 

hartje

Ontwikkelingen

Het verzuim is het afgelopen verder tertaal afgenomen en ligt nu voor het eerst sinds oktober 201...

Het verzuim is het afgelopen verder tertaal afgenomen en ligt nu voor het eerst sinds oktober 2019 weer onder de door ons gestelde norm van 6%. Zowel het ziekteverzuimpercentage als de meldingsfrequentie zijn lager dan het branchegemiddelde. Hiermee behoren tot het beste kwart de goed scorende VVT organisaties op dit onderdeel. Een mooie ontwikkeling!


Het verzuim is het afgelopen verder tertaal afgenomen en ligt nu voor het eerst sinds oktober 2019 weer onder de door ons gestelde norm van 6%. Zowel het ziekteverzuimpercentage als de meldingsfrequentie zijn lager dan het branchegemiddelde. Hiermee behoren tot het beste kwart de goed scorende VVT organisaties op dit onderdeel. Een mooie ontwikkeling!


Passend Werk Project

In tertaal twee hebben we gesprekken gevoerd met het UMCG units Arbeid & Gezondheid en Toegepast GezondheidsOnderzoek in samenwerking met het Erasmus MC over deelname aan het project ‘passend Werk project’. Het project richt zich op ondersteuning aan leidinggevenden en verzuimcoaches bij het re-integratieproces van medewerkers. Soms is al in het eerste jaar van het re-integratietraject duidelijk dat er weinig mogelijkheden zijn voor passend werk bij de eigen werkgever. In dat geval is het verstandig om de zieke medewerker al vroegtijdig voor te bereiden op re-integratie bij een andere werkgever. De innovatieve aanpak van het project richt zich specifiek op het versterken van de eigen regie van de zieke medewerker en het ondersteunen van de  werkgever. De aanpak wordt toegepast en geëvalueerd in de bouwbranche en ouderenzorg. Zodra het onderzoek start zullen we hierin meedoen. 

Meerjarenprogramma Gezond werken

We zijn gestart met het maken van een meerjarig programma ‘Gezond werken’, gericht op gezondheid, preventie, snelle toegang tot ondersteuning en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het werk bij verzuim. Het is hierbij belangrijk om een goede balans te hebben tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Met het meerjarenprogramma ‘Gezond werken’ willen wij de medewerkers hierbij ondersteuning bieden. Om de informatie breed op te halen hebben we in tertaal twee in verschillende sessies aandachts- en verbeterpunten opgehaald.  Daarnaast geven twee studenten van Windesheim ondersteuning aan de ontwikkeling van het meerjarenprogramma. Zij richten zich op de vraag hoe we medewerkers kunnen stimuleren om zelf regie te (blijven) pakken om te werken aan hun mentale en fysieke gezondheid. 

Medewerker met client

Ontwikkelingen

Medewerkers werken graag bij IJsselheem. En dat is fijn, want gelukkige medewerkers zorgen voor g...

Medewerkers werken graag bij IJsselheem. En dat is fijn, want gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige cliënten. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich vitaal voelen en met plezier naar het werk gaan. Gelukkig was 92.8 procent van de medewerkers fit en inzetbaar om de taak uit te voeren waarmee ze aan IJsselheem verbonden zijn. In de Vernet Health Ranking kunnen we in één cijfer zien waar onze organisatie binnen de branche staat op het gebied van verzuim en inzetbaarheid van medewerker. De score van onze organisatie in 2023 is 8,6. Daarmee presteren we goed op alle verzuimonderdelen en kan zich meten met de besten uit de branche. Een mooi resultaat waar we trots op zijn!

Maar dat is voor ons nog niet genoeg. Wij willen een nog groter aantal medewerkers fit en gezond houden zodat zij u kunnen blijven ondersteunen. Natuurlijk kan het voorkomen dat medewerkers toch ziek worden, dan bieden wij passende begeleiding en kijken wij wat ze nog wel kunnen. Wij bleken al best veel te doen, maar niet alles is bekend bij alle medewerkers. Daarom zijn al deze initiatieven verzameld in het Programma Gezond Werken. In 2024 wordt dit programma per thema geïntroduceerd bij medewerkers.

Medewerkers werken graag bij IJsselheem. En dat is fijn, want gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige cliënten. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich vitaal voelen en met plezier naar het werk gaan. Gelukkig was 92.8 procent van de medewerkers fit en inzetbaar om de taak uit te voeren waarmee ze aan IJsselheem verbonden zijn. In de Vernet Health Ranking kunnen we in één cijfer zien waar onze organisatie binnen de branche staat op het gebied van verzuim en inzetbaarheid van medewerker. De score van onze organisatie in 2023 is 8,6. Daarmee presteren we goed op alle verzuimonderdelen en kan zich meten met de besten uit de branche. Een mooi resultaat waar we trots op zijn!

Maar dat is voor ons nog niet genoeg. Wij willen een nog groter aantal medewerkers fit en gezond houden zodat zij u kunnen blijven ondersteunen. Natuurlijk kan het voorkomen dat medewerkers toch ziek worden, dan bieden wij passende begeleiding en kijken wij wat ze nog wel kunnen. Wij bleken al best veel te doen, maar niet alles is bekend bij alle medewerkers. Daarom zijn al deze initiatieven verzameld in het Programma Gezond Werken. In 2024 wordt dit programma per thema geïntroduceerd bij medewerkers.