Wie werken er bij IJsselheem?

Wij zetten onze medewerkers graag centraal, het is namelijk onze overtuiging dat zij het verschil maken. Wij geven ruimte aan talent en stimuleren ieders ambitie. Zo willen we de beste professionals aantrekken, hen helpen zich verder te ontwikkelen en behouden. We vinden het dan ook belangrijk dat zij zich gehoord en gewaardeerd voelen. Onze HR visie 2021-2024 geeft hierbij de richting aan. Hierin staat wat we doen en hoe we werken. 

De zorg van (over)morgen is anders dan vandaag en vraagt nu al een andere aanpak. Vanuit onze maatschappelijke opgave, de positie van IJsselheem in het regionale zorglandschap én onze strategische doelstellingen. Met onze medewerkers voeren we het gesprek over hoe we cliënten anders en met minder medewerkers kunnen ondersteunen, maar met evenveel plezier.

In totaal werken er ruim 2600 medewerkers bij IJsselheem. Dit betreft niet alleen de zorgprofessionals maar ook de collega’s van de facilitaire en ondersteunende diensten. Zij dragen allemaal, iedere dag weer, bij aan een fijne dag voor cliënten. 

Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
Collega's drinken buiten een kopje koffie

Ontwikkelingen

Binnen IJsselheem kijken we goed naar hoe collega’s zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen en...

Binnen IJsselheem kijken we goed naar hoe collega’s zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen en welke teamsamenstelling daarbij op welk moment nodig is. Hierbij kijken we niet alleen naar het hier en nu maar bereiden we ons ook goed voor op de toekomst. 

We monitoren elk tertaal zorgvuldig hoeveel nieuwe collega’s bij IJsselheem komen werken en wat onze wervingsduur is (waarbij we in tertaal één constateerden dat we iets meer sollicitanten per openstaande vacature hadden). Het werven van nieuwe collega’s blijkt binnen wijkverpleging en de locaties De Bongerd en Brinkhoven lastiger. IJsselheem lijkt na de fusie met voormalig Hanzeheerd nog minder bekend in de regio’s Hattem en Heerde, hetgeen meer zichtbaarheid in de regio vraagt. 

Binnen IJsselheem kijken we goed naar hoe collega’s zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen en welke teamsamenstelling daarbij op welk moment nodig is. Hierbij kijken we niet alleen naar het hier en nu maar bereiden we ons ook goed voor op de toekomst. 

We monitoren elk tertaal zorgvuldig hoeveel nieuwe collega’s bij IJsselheem komen werken en wat onze wervingsduur is (waarbij we in tertaal één constateerden dat we iets meer sollicitanten per openstaande vacature hadden). Het werven van nieuwe collega’s blijkt binnen wijkverpleging en de locaties De Bongerd en Brinkhoven lastiger. IJsselheem lijkt na de fusie met voormalig Hanzeheerd nog minder bekend in de regio’s Hattem en Heerde, hetgeen meer zichtbaarheid in de regio vraagt. 

In dit tertaal hebben we daarom frequenter berichten op de social mediakanalen gedeeld, geadverteerd in regionale bladen en posters en flyers in de regio verspreid. Daarnaast werd er een open dag georganiseerd op één van de locaties en wordt er gewerkt aan de zichtbaarheid op o.a. scholen in de regio van de locaties (regio Apeldoorn). 

Uiteraard kijken we ook naar de hoeveelheid collega’s die IJsselheem verlaten. In tertaal betrof dit percentage 13%. Een percentage waar we blij mee zijn omdat het ons zegt dat we de spreekwoordelijke achterdeur dicht hebben en collega’s graag bij IJsselheem werken. De collega’s die vertrekken doen dit veelal in verband met een loopbaanstap of omdat zij vanuit de duurzaamheidsgedachte dichterbij huis willen werken. Met de enkeling die vertrekt uit onvrede zijn we in gesprek.

Mevrouw met verzorgende

Ontwikkelingen

We zien dat in tertaal twee het aantal vacatures flink is afgenomen, waarbij de duur van werven w...

We zien dat in tertaal twee het aantal vacatures flink is afgenomen, waarbij de duur van werven wel is toegenomen.

Omdat we graag met onze vaste medewerkers en collega’s uit de flexpool werken, worden er sinds september ook op de laatste locaties  alleen nog zorgcollega’s die een contract hebben bij IJsselheem ingezet. Voor de locatie waar dit nog niet het geval was hebben we in tertaal twee extra acties ingezet, waaronder meer aandacht in de media voor de betreffende locatie.

We zijn heel blij met het aantal vakantiekrachten dat we in de zomerperiode konden inzetten. Maar liefst 274 waren er in tertaal twee bij IJsselheem werkzaam, waarmee 95% van het totaal aantal gevraagde vakantiekrachten is ingevuld. 

Omdat we minder tevreden zijn over de  gemiddelde contractomvang die overall genomen kleiner wordt , is afgesproken dat de regisseurs (leidinggevenden) hier actief het gesprek over aangaan met medewerkers. Dit monitoren we in tertaal drie. 

Tenslotte: we zien dat er meer collega’s bij IJsselheem komen werken dan dat er vertrekken. Een positief beeld. De onboardings-app ’Welkom bij IJsselheem’ draagt bij aan de hogere waardering voor de start bij IJsselheem, de waardering is sterk gestegen, van een 6.7 naar een 7.8. Fijn om waar te nemen dat ook de vakantiemedewerkers de app goed beoordelen. 

We zien dat in tertaal twee het aantal vacatures flink is afgenomen, waarbij de duur van werven wel is toegenomen.

Omdat we graag met onze vaste medewerkers en collega’s uit de flexpool werken, worden er sinds september ook op de laatste locaties  alleen nog zorgcollega’s die een contract hebben bij IJsselheem ingezet. Voor de locatie waar dit nog niet het geval was hebben we in tertaal twee extra acties ingezet, waaronder meer aandacht in de media voor de betreffende locatie.

We zijn heel blij met het aantal vakantiekrachten dat we in de zomerperiode konden inzetten. Maar liefst 274 waren er in tertaal twee bij IJsselheem werkzaam, waarmee 95% van het totaal aantal gevraagde vakantiekrachten is ingevuld. 

Omdat we minder tevreden zijn over de  gemiddelde contractomvang die overall genomen kleiner wordt , is afgesproken dat de regisseurs (leidinggevenden) hier actief het gesprek over aangaan met medewerkers. Dit monitoren we in tertaal drie. 

Tenslotte: we zien dat er meer collega’s bij IJsselheem komen werken dan dat er vertrekken. Een positief beeld. De onboardings-app ’Welkom bij IJsselheem’ draagt bij aan de hogere waardering voor de start bij IJsselheem, de waardering is sterk gestegen, van een 6.7 naar een 7.8. Fijn om waar te nemen dat ook de vakantiemedewerkers de app goed beoordelen. 

Onboarding bij IJsselheem met een app, de eerste ervaringen

Lees verder
medewerker met client

Ontwikkelingen

Medewerkers werken graag bij IJsselheem. En dat is fijn, want gelukkige medewerkers zorgen voor g...

Medewerkers werken graag bij IJsselheem. En dat is fijn, want gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige cliënten. Het afgelopen jaar hebben wij verschillende maatregelen genomen om het werk nog aangenamer te maken voor onze medewerkers. Wij hebben bijvoorbeeld in de wijkverpleging de routes logischer ingedeeld. Uit onze eigen cijfers blijkt dat onze medewerkers in de wijk 85 procent van hun tijd bezig zijn met directe cliëntenzorg. Dat verdient een compliment! Ook hebben wij veel aandacht besteed aan het verbeteren van de roosters en hebben we afspraken gemaakt met medewerkers om hun balans tussen werk en privé beter vorm te geven. Bijvoorbeeld het recht op onbereikbaarheid en is er een ‘bel-me-wel-register’ gekomen voor medewerkers die wel benaderd willen worden om extra te werken. 

Natuurlijk zien wij ook dat het aantal zorgmedewerkers niet zo hard stijgt als het aantal ouderen. In 2023 is het ons nog goed gelukt om nieuwe medewerkers aan te trekken en de huidige medewerkers aan ons te binden. Wel zien wij dat het vooral in de wijkverpleging al moeilijker wordt om vacatures in te vullen, hierdoor hebben we meer tijd nodig om geschikte medewerkers te vinden. In 2024 komen dan ook verschillende arbeidsmarktcampagnes en bieden wij toekomstige medewerkers de mogelijkheid om eerst met IJsselheem kennis te maken. 

Medewerkers werken graag bij IJsselheem. En dat is fijn, want gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige cliënten. Het afgelopen jaar hebben wij verschillende maatregelen genomen om het werk nog aangenamer te maken voor onze medewerkers. Wij hebben bijvoorbeeld in de wijkverpleging de routes logischer ingedeeld. Uit onze eigen cijfers blijkt dat onze medewerkers in de wijk 85 procent van hun tijd bezig zijn met directe cliëntenzorg. Dat verdient een compliment! Ook hebben wij veel aandacht besteed aan het verbeteren van de roosters en hebben we afspraken gemaakt met medewerkers om hun balans tussen werk en privé beter vorm te geven. Bijvoorbeeld het recht op onbereikbaarheid en is er een ‘bel-me-wel-register’ gekomen voor medewerkers die wel benaderd willen worden om extra te werken. 

Natuurlijk zien wij ook dat het aantal zorgmedewerkers niet zo hard stijgt als het aantal ouderen. In 2023 is het ons nog goed gelukt om nieuwe medewerkers aan te trekken en de huidige medewerkers aan ons te binden. Wel zien wij dat het vooral in de wijkverpleging al moeilijker wordt om vacatures in te vullen, hierdoor hebben we meer tijd nodig om geschikte medewerkers te vinden. In 2024 komen dan ook verschillende arbeidsmarktcampagnes en bieden wij toekomstige medewerkers de mogelijkheid om eerst met IJsselheem kennis te maken.