Uw netwerk

We vinden het belangrijk dat de mensen die om u heen staan allemaal betrokken bij u blijven, thuis maar ook als u bij IJsselheem komt wonen of bijvoorbeeld naar de dagbesteding gaat. We vragen dan ook aan uw netwerk om actief deel te nemen aan het cliëntteam. 

In dit team neemt iedereen deel die bij uw zorg, ondersteuning, begeleiding en behandeling betrokken is. Naast bijvoorbeeld verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaren, zijn dat ook de collega’s bij de receptie, vrijwilligers, de restaurantmedewerkers en uw eigen netwerk. 

Als we in beeld hebben wat u belangrijk vindt in uw leven is het niet alleen aan ons om te zorgen dat we hiermee aan de slag gaan, daar hebben u en uw netwerk ook een rol in. 

Engeline

Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn wij gestart met het organiseren van familiebijeenkomsten. Het bevalt ons, de collega’s én de familieleden goed! Vaak ontstaan er mooie gesprekken, ook door de diversiteit aan deelnemers.

Engeline Plaggenmarsch

Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
Meneer haalt de krant op bij de receptie

Ontwikkelingen

We willen graag een goed samenspel met uw naasten, de buurt en vrijwilligers. Samen gaan we immer...

We willen graag een goed samenspel met uw naasten, de buurt en vrijwilligers. Samen gaan we immers voor hetzelfde doel: daar waar nodig ondersteunen om het leven in te kunnen vullen zoals u dat voor ogen hebt. Wat wij daarbij steeds beter leren is dat we niet alles zelf kunnen organiseren. We kunnen nog beter kijken naar welke mogelijkheden en initiatieven er al zijn. In gesprekken met naasten horen we dat zij best wat willen doen, maar vaak niet weten wat ze kunnen doen. Met collega’s bespreken wij hoe zij dit in een gesprek onder de aandacht kunnen brengen en ook uitstralen dat ze hiervoor open staan. Hoe kunnen naasten zich welkom voelen en hoe kunnen zij ondersteuning bieden? Ook hier delen we verhalen en voorbeelden over op ons intranet. 

Wat uw naasten voor u doen schrijven we op als taak binnen uw zorgleefplan. In ons Jaarplan 2023 hebben we beschreven: eind 2023 gaan we ervoor dat bij 15% meer cliënten (t.o.v. 2022) een naaste of vrijwilligers een afgesproken taak heeft in de zorg en ondersteuning.

We willen graag een goed samenspel met uw naasten, de buurt en vrijwilligers. Samen gaan we immers voor hetzelfde doel: daar waar nodig ondersteunen om het leven in te kunnen vullen zoals u dat voor ogen hebt. Wat wij daarbij steeds beter leren is dat we niet alles zelf kunnen organiseren. We kunnen nog beter kijken naar welke mogelijkheden en initiatieven er al zijn. In gesprekken met naasten horen we dat zij best wat willen doen, maar vaak niet weten wat ze kunnen doen. Met collega’s bespreken wij hoe zij dit in een gesprek onder de aandacht kunnen brengen en ook uitstralen dat ze hiervoor open staan. Hoe kunnen naasten zich welkom voelen en hoe kunnen zij ondersteuning bieden? Ook hier delen we verhalen en voorbeelden over op ons intranet. 

Wat uw naasten voor u doen schrijven we op als taak binnen uw zorgleefplan. In ons Jaarplan 2023 hebben we beschreven: eind 2023 gaan we ervoor dat bij 15% meer cliënten (t.o.v. 2022) een naaste of vrijwilligers een afgesproken taak heeft in de zorg en ondersteuning.

In het eerste tertaal brachten we het thema intimiteit en seksualiteit onder de aandacht. Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven. Dat stopt niet bij het ouder worden of als er zorg nodig is. De handreiking intimiteit en seksualiteit helpt collega’s gêne over dit onderwerp te overwinnen en geeft tips en hulpmiddelen hoe je hier het beste een gesprek over kunt voeren met een cliënt.

Binnen de wijkverpleging is met medewerkers actief het gesprek gevoerd over de zorg van morgen: is alles wat we nu als zorg zien wel echt zorg of is het welzijn? Wie doet dan wat en hoe voeren we hier het juiste gesprek over? 

Ouder met kleinkind

Ontwikkelingen

Naasten zijn als betekenisvolle ander van groot belang om samen met de cliënt invulling te geven...

Naasten zijn als betekenisvolle ander van groot belang om samen met de cliënt invulling te geven aan de dag. Op verschillende manieren onderzoeken we hoe we het gesprek met naasten hierover kunnen voeren. Tijdens de zomerperiode hebben we het stellen van ondersteuningsvragen op verschillende locaties nog meer in praktijk gebracht.

Dit bleek binnen een aantal locaties succesvol te verlopen en in andere locaties lastiger. Zo gaven naasten onder andere aan graag een zo’n concreet mogelijke vraag te krijgen. Dus niet: wilt u ons helpen, zeg maar wat u wilt doen. Maar wie kan op moment X (bijvoorbeeld) helpen met het schoonmaken van de keuken? 

 

Naasten zijn als betekenisvolle ander van groot belang om samen met de cliënt invulling te geven aan de dag. Op verschillende manieren onderzoeken we hoe we het gesprek met naasten hierover kunnen voeren. Tijdens de zomerperiode hebben we het stellen van ondersteuningsvragen op verschillende locaties nog meer in praktijk gebracht.

Dit bleek binnen een aantal locaties succesvol te verlopen en in andere locaties lastiger. Zo gaven naasten onder andere aan graag een zo’n concreet mogelijke vraag te krijgen. Dus niet: wilt u ons helpen, zeg maar wat u wilt doen. Maar wie kan op moment X (bijvoorbeeld) helpen met het schoonmaken van de keuken? 

 

Blokkenschema afschaalplan

We stellen concrete vragen aan familie en naasten.

Lees verder

Het zo lang mogelijk thuis blijven wonen maakt dat het belangrijk is dat we de belasting van naasten goed signaleren en monitoren. We kunnen dan op tijd een gesprek voeren mocht dit nodig zijn. Naasten blijven zo langer in staat taken op zich te nemen en zijn hiermee in de zorg een belangrijke samenwerkingspartner van de wijkverpleging. In tertaal twee ontdekten we met behulp van de inzet van de indicator ‘belastbaarheid mantelzorger’ dat we dit eerder en beter kunnen doen. De wijkverpleegkundigen voeren hier,  vanuit de richtlijn ‘belastbaarheid mantelzorg’ van de V&VN, daarom actief het gesprek over in de teams.

Naaste helpt client

Ontwikkelingen

In het derde kwartaal zijn de gesprekken met u en uw naasten voortgezet, zowel individueel als ti...

In het derde kwartaal zijn de gesprekken met u en uw naasten voortgezet, zowel individueel als tijdens locatiebijeenkomsten. We zien een toenemende bereidheid van uw naasten om actief onderdeel van uw leven te blijven, we zien dat het u goed doet. Tegelijkertijd leren we dat het stellen van specifieke hulpvragen voor de woongroep, afdeling of locatie, zoals helpen bij de lunch of bij het schoonmaken van de balkons, belangrijk is. 

Ook hebben wij geleerd dat het vergroten van uw zelfredzaamheid, zoals zelf het bed rechttrekken, of uw kleding in de kast leggen een positieve invloed heeft op uw woongeluk. Dit stimuleren doen wij op locatie Margaretha door bij alle nieuwe bewoners multidisciplinaire ondersteuning te bieden volgende de methode Reablement. Dit is een manier van werken waarmee wij u, met hulp van uw naasten, helpen uw eigen leven te leiden. Zoals u dat zelf wil.  

Wat uw naasten voor u doen schrijven we op als taak binnen uw zorgleefplan. In ons Jaarplan 2023 hebben we beschreven: eind 2023 gaan we ervoor dat bij 15% meer cliënten (t.o.v. 2022) een naaste of vrijwilligers een afgesproken taak heeft in de zorg en ondersteuning. Op dit moment zien we een toename in het aantal cliënten waarbij  naasten of een vrijwilliger een taak in het zorgplan heeft. Daarnaast werd in 2023 zichtbaar dat een deel van de ondersteuning zeker binnen de locaties van IJsselheem soms ook meer groepsgebonden kan zijn. Bijvoorbeeld tijdens het bezoek koffie delen aan alle bewoners in de woonkamer of ook de buurvrouw mee uit wandelen nemen.  

In het derde kwartaal zijn de gesprekken met u en uw naasten voortgezet, zowel individueel als tijdens locatiebijeenkomsten. We zien een toenemende bereidheid van uw naasten om actief onderdeel van uw leven te blijven, we zien dat het u goed doet. Tegelijkertijd leren we dat het stellen van specifieke hulpvragen voor de woongroep, afdeling of locatie, zoals helpen bij de lunch of bij het schoonmaken van de balkons, belangrijk is. 

Ook hebben wij geleerd dat het vergroten van uw zelfredzaamheid, zoals zelf het bed rechttrekken, of uw kleding in de kast leggen een positieve invloed heeft op uw woongeluk. Dit stimuleren doen wij op locatie Margaretha door bij alle nieuwe bewoners multidisciplinaire ondersteuning te bieden volgende de methode Reablement. Dit is een manier van werken waarmee wij u, met hulp van uw naasten, helpen uw eigen leven te leiden. Zoals u dat zelf wil.  

Wat uw naasten voor u doen schrijven we op als taak binnen uw zorgleefplan. In ons Jaarplan 2023 hebben we beschreven: eind 2023 gaan we ervoor dat bij 15% meer cliënten (t.o.v. 2022) een naaste of vrijwilligers een afgesproken taak heeft in de zorg en ondersteuning. Op dit moment zien we een toename in het aantal cliënten waarbij  naasten of een vrijwilliger een taak in het zorgplan heeft. Daarnaast werd in 2023 zichtbaar dat een deel van de ondersteuning zeker binnen de locaties van IJsselheem soms ook meer groepsgebonden kan zijn. Bijvoorbeeld tijdens het bezoek koffie delen aan alle bewoners in de woonkamer of ook de buurvrouw mee uit wandelen nemen.