Onze kijk op kwaliteit

Onze kijk op kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u zicht heeft op de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning. Op deze pagina willen we aan de hand van een aantal kwaliteitsonderwerpen meer vertellen over de manier waarop wij dit doen en waar wij voor staan. Dit doen we transparant en eerlijk. We laten zien waar we trots op zijn, maar ook waar we nog niet tevreden over zijn en wat we verder willen ontwikkelen. 

IJsselheem biedt vakkundige en toegewijde zorg en ondersteuning aan u als cliënt. Daarbij richten wij ons op cliënten die intensieve en/of complexe zorg nodig hebben. Hierbij staat centraal dat wij dit doen in samenspraak en met aandacht voor de zaken die u belangrijk vindt. Zo kunt u uw leven zo goed mogelijk voortzetten, zoals u dat gewend bent. 

Dagelijks zetten ongeveer 2600 medewerkers zich hiervoor in. Dit doen zij echter niet alleen. Vrijwilligers, naasten, familie en de inzet van technologie zijn hierin onmisbaar. De informatie, cijfers en verhalen over onze cliëntenzorg, de inzet van onze medewerkers en de kwaliteit van onze zorg kunt u terug lezen op deze pagina. Elke vier maanden geven we hier een update over, dit noemen wij een tertaal. 


IJsselheem op hoofdlijnen

Onze strategie, jaarplan en jaarverslag
Aantal cliënten bij IJsselheem
Met welke partners werken wij samen?
IJsselheem en innovaties

Bij IJsselheem blijven we vooruitkijken, want ons zorglandschap verandert snel. Door vergrijzing en ontgroening, maar wel een stijgend bevolkingsaantal blijft het aantal werkenden gelijk, en neemt het aantal ouderen toe. Daarnaast neemt ook het aantal ouderen dat zorg en ondersteuning nodig heeft toe.  De zorgvragen die zij hebben worden complexer. Dat vraagt om wendbaarheid en een passende strategische koers binnen onze organisatie.  

Lees hier meer over de strategie van IJsselheem

Twee medewerkers van IJsselheem kijken elkaar aan

Het Strategisch Kompas geeft onze koers voor de komende jaren weer. Deze koers werken we  ui...

Het Strategisch Kompas geeft onze koers voor de komende jaren weer. Deze koers werken we  uit in ons jaarplan met behulp van ambities en doelen. Het Jaarplan 2023 beschrijft onze plannen voor dit jaar. Sommige van de thema’s en projecten gingen al eerder van start, andere zijn nieuw en zijn het resultaat van gesprekken met medewerkers, cliënten, naasten, vrijwilligers of inspiratie uit de buitenwereld.

Het afgelopen jaar van IJsselheem nog eens terug lezen in vogelvlucht? Bekijk dan hier ons Jaarverslag 2023.

Het Strategisch Kompas geeft onze koers voor de komende jaren weer. Deze koers werken we  uit in ons jaarplan met behulp van ambities en doelen. Het Jaarplan 2023 beschrijft onze plannen voor dit jaar. Sommige van de thema’s en projecten gingen al eerder van start, andere zijn nieuw en zijn het resultaat van gesprekken met medewerkers, cliënten, naasten, vrijwilligers of inspiratie uit de buitenwereld.

Het afgelopen jaar van IJsselheem nog eens terug lezen in vogelvlucht? Bekijk dan hier ons Jaarverslag 2023.

Dit tertaal is momenteel nog niet gevuld.

Dit tertaal is momenteel nog niet gevuld.

In de onderstaande tabel geven we weer hoeveel cliënten er gemiddeld per maand zorg krijgen van ons. Ook geven we de zorgzwaarte weer van de cliënten. Een zorgzwaartepakket (ZZP) geeft aan welke ondersteuning of zorg een cliënt nodig heeft. 

Woonlocaties

942
cliënten gem. per jaar

Revalidatie

220
cliënten gem. per maand

Wijkverpleging

1025
cliënten gem. per jaar

Dagbesteding

315
cliënten gem. per jaar
11%

Laag (ZZP 4)

68%

Midden (ZZP 5,6)

15%

Hoog (ZZP 7,8,10)

6%

Overig

Dit tertaal is momenteel nog niet gevuld.

Dit tertaal is momenteel nog niet gevuld.

Vanuit een voortrekkersrol willen we bijdragen aan toekomstbestendige zorg in en buiten de regio. We werken samen om onze eigen kennis te vergroten en om kennis te delen. Dit doen we o.a. met andere ouderenzorgorganisaties, huisartsen en andere zorgaanbieders die zorg bieden zonder een verwijzing (eerstelijnszorg), gemeenten en welzijnsorganisaties, het zorgkantoor, woningcorporaties en het ziekenhuis.

Met deze partners werken wij samen:
De Technologie en Zorgacademie (TZA)
Het Regionaal Coördinatiepunt Patiëntenspreiding Zwolle (RCPZ)
ROAZ
Regionale Zorgalliantie
Het Informatieberaad Zorg Groot Zwolle 
Palliatieve zorg IJsselmond 
Regiotafel VVT
Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO. 
Samen Voor Waardevolle Zorg
Leernetwerk in het kader van het Kwaliteitskader met Noorderboog

Karin Leferink en Hilde Verbeek tekenen voor een samenwerking

Samenwerking IJsselheem en Universiteit van Maastricht

Lees verder

Dit tertaal is momenteel nog niet gevuld.

Dit tertaal is momenteel nog niet gevuld.

Innovaties zijn nu en in de toekomst onmisbaar en spelen een grote rol bij de ondersteuning van medewerkers en de zelfredzaamheid van u als cliënt. 

Het gebouw de HBS

Innovatief wonen

Zo ontwikkelen we binnen de voormalige

Zo ontwikkelen we binnen de voormalige HBS in Kampen een nieuw innovatief concept van zelfstandig wonen en zorg: Thuis, met zorg van IJsselheem. Dit doen we niet alleen maar in co-creatie, samen met potentiële bewoners, naasten, buurtbewoners, collega’s en opleidingsorganisaties. 


Zo ontwikkelen we binnen de voormalige HBS in Kampen een nieuw innovatief concept van zelfstandig wonen en zorg: Thuis, met zorg van IJsselheem. Dit doen we niet alleen maar in co-creatie, samen met potentiële bewoners, naasten, buurtbewoners, collega’s en opleidingsorganisaties. 


Elektrische bus van IJsselheem

Een groener IJsselheem

Om bij te dragen aan een duurzame toekomst heeft IJsselheem een duurzaamheidsvisie- en strategie....

Om bij te dragen aan een duurzame toekomst heeft IJsselheem een duurzaamheidsvisie- en strategie. Ook ondertekenden we de Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg. Ons doel is om toe te werken naar groene en klimaatneutrale zorg, meer in te zetten op preventie en aandacht voor gezondheid van mensen en het verminderen van de negatieve impact die de zorg heeft op klimaat en milieu. Binnen IJsselheem hebben we een speciaal Green Team. De medewerkers in het Green Team zetten zich in om cliënten, medewerkers en naasten bewust te maken om duurzamer te denken en te werken. 


Om bij te dragen aan een duurzame toekomst heeft IJsselheem een duurzaamheidsvisie- en strategie. Ook ondertekenden we de Green Deal 3.0 Samen werken aan duurzame zorg. Ons doel is om toe te werken naar groene en klimaatneutrale zorg, meer in te zetten op preventie en aandacht voor gezondheid van mensen en het verminderen van de negatieve impact die de zorg heeft op klimaat en milieu. Binnen IJsselheem hebben we een speciaal Green Team. De medewerkers in het Green Team zetten zich in om cliënten, medewerkers en naasten bewust te maken om duurzamer te denken en te werken. 


Zorgtechnologie

Zorgtechnologie

Ook zorgtechnologie is onmisbaar wanneer we kijken naar innovaties en onze voorbereiding op de to...

Ook zorgtechnologie is onmisbaar wanneer we kijken naar innovaties en onze voorbereiding op de toekomst. Welke technologie wij inzetten in onze woonlocaties, maar ook thuis leest u hier


Ook zorgtechnologie is onmisbaar wanneer we kijken naar innovaties en onze voorbereiding op de toekomst. Welke technologie wij inzetten in onze woonlocaties, maar ook thuis leest u hier


Licht IJsselheem

Innovatieve ideeën van medewerkers

Mooie innovatieve ideeën die medewerkers binnen IJsselheem hebben en die bijdragen aan het leven...

Mooie innovatieve ideeën die medewerkers binnen IJsselheem hebben en die bijdragen aan het leven van cliënten, kunnen ingediend worden bij onze eigen Innovatieraad. Een paar keer per jaar komt de Innovatieraad bij elkaar om de ingediende plannen te bespreken en te beoordelen. Bij een positieve beoordeling worden de middelen beschikbaar gesteld om het plan daadwerkelijk uit te voeren. Denk hierbij een dementiematras, biodynamisch licht, kinderwagenrollators, een zoekwebsite voor cliënten om een maatje te vinden, een rustgevende schommelstoel en nog veel meer.  

Lees hier meer over de goedgekeurde plannen per tertaal.

Mooie innovatieve ideeën die medewerkers binnen IJsselheem hebben en die bijdragen aan het leven van cliënten, kunnen ingediend worden bij onze eigen Innovatieraad. Een paar keer per jaar komt de Innovatieraad bij elkaar om de ingediende plannen te bespreken en te beoordelen. Bij een positieve beoordeling worden de middelen beschikbaar gesteld om het plan daadwerkelijk uit te voeren. Denk hierbij een dementiematras, biodynamisch licht, kinderwagenrollators, een zoekwebsite voor cliënten om een maatje te vinden, een rustgevende schommelstoel en nog veel meer.  

Lees hier meer over de goedgekeurde plannen per tertaal.

Dit tertaal is momenteel nog niet gevuld.

Dit tertaal is momenteel nog niet gevuld.

Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3