De stem van de medewerker

De stem van de medewerker is van belang binnen IJsselheem. We horen deze graag en ook bij nieuwe ontwikkelingen gaan we samen op zoek naar de beste weg.

Medewerkers kunnen hun stem altijd laten horen, bijvoorbeeld via ons Verbindings & Belevingsonderzoek, polls die we houden, door te reageren op berichten op ons Intranet of gewoonweg door vragen te stellen over zaken die hen bezighouden. We nemen hierbij de tijd om de dialoog aan te gaan en te reflecteren. 

Ook kunnen zij hun stem laten horen via een meer formeel orgaan als de Ondernemingsraad (OR) of de Verpleegkundige adviesraad (VAR). Sinds 2023 kent IJsselheem een Verpleegkundige Adviesraad die symbool staat voor de professionaliteit van onze medewerkers. De VAR gaat voor het borgen van de kwaliteit van zorg, het stimuleren van beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en het bijdragen aan de professionalisering van zorgcollega’s. De OR is vertegenwoordiger van alle medewerkers binnen IJsselheem en is samengevat bezig te zorgen dat IJsselheem een goede werkgever is. 

De medische vakgroep en de raad van bestuur hebben de wijze waarover zij samen in gesprek zijn vastgelegd in een professioneel statuut. Zo trekken zij samen op als het gaat over de verbetering van de kwaliteit van (medische) zorg, innovaties en onderzoek. 

Tertaal 1
Tertaal 2
Tertaal 3
twee vrouwen kijken blij naar elkaar

Ontwikkelingen

In dit tertaal hebben we de mate van Verbinding & Beleving aan collega’s gevraagd. Het verbin...

In dit tertaal hebben we de mate van Verbinding & Beleving aan collega’s gevraagd. Het verbindingscijfer blijkt iets te zijn afgenomen (van een 7 in tertaal drie van 2022 naar een 6,9 in tertaal één van 2023). De  algemene medewerkerstevredenheid is een 7,2. Beginnen aan de werkdag scoort een 8,4. 

De waardering scoorde een 6,0. Overall zien we een dalende trend, 10% vermindering, in de ervaren werkdruk. Wel merken we dat deze beleving kan verschillen, waarbij collega’s die deze werkdrukvermindering niet ervaren dat kenbaar maken doormiddel van een reactie op ons intranet. 

Het missen van een (functionerings)gesprek is een veel aangegeven item bij het invullen van de vragenlijst. Onze insteek is tot dusver dat de medewerker zelf de regie neemt voor het plannen van een groeigesprek. Omdat dit niet IJsselheembreed  automatisch gebeurt gaan we hier in tertaal twee extra aandacht aan besteden. 

Zoals gebruikelijk hebben we in het eerste tertaal gesprekken gevoerd met de OR, VAR en het dagelijks bestuur van de medische vakgroep. 

In dit tertaal hebben we de mate van Verbinding & Beleving aan collega’s gevraagd. Het verbindingscijfer blijkt iets te zijn afgenomen (van een 7 in tertaal drie van 2022 naar een 6,9 in tertaal één van 2023). De  algemene medewerkerstevredenheid is een 7,2. Beginnen aan de werkdag scoort een 8,4. 

De waardering scoorde een 6,0. Overall zien we een dalende trend, 10% vermindering, in de ervaren werkdruk. Wel merken we dat deze beleving kan verschillen, waarbij collega’s die deze werkdrukvermindering niet ervaren dat kenbaar maken doormiddel van een reactie op ons intranet. 

Het missen van een (functionerings)gesprek is een veel aangegeven item bij het invullen van de vragenlijst. Onze insteek is tot dusver dat de medewerker zelf de regie neemt voor het plannen van een groeigesprek. Omdat dit niet IJsselheembreed  automatisch gebeurt gaan we hier in tertaal twee extra aandacht aan besteden. 

Zoals gebruikelijk hebben we in het eerste tertaal gesprekken gevoerd met de OR, VAR en het dagelijks bestuur van de medische vakgroep. 

Verbinding

7
medewerkers

Tevredenheid

7.2
medewerkers

Beginnen aan de werkdag

8.4
medewerkers
mevrouw en verzorgende

Ontwikkelingen

Ook in tertaal twee hebben we de mate van Verbinding en Beleving aan collega’s gevraagd. Het verb...

Ook in tertaal twee hebben we de mate van Verbinding en Beleving aan collega’s gevraagd. Het verbindingscijfer blijkt te zijn  toegenomen van een 6.9 naar een 7.1. Weliswaar onder de gestelde norm van 7.5 maar wel de hoogste score sinds 2021 toen het verbindingscijfer een 7.2 bedroeg. 

De werkdrukbeleving is iets gestegen van 6.9 naar 7.2. Omdat we tegelijkertijd een afname van de  meldingsfrequentie, een afname van het uitstroompercentage en een afname van lang verzuim zien, onderzoeken we hoe dit komt.

Ook in tertaal twee hebben we de mate van Verbinding en Beleving aan collega’s gevraagd. Het verbindingscijfer blijkt te zijn  toegenomen van een 6.9 naar een 7.1. Weliswaar onder de gestelde norm van 7.5 maar wel de hoogste score sinds 2021 toen het verbindingscijfer een 7.2 bedroeg. 

De werkdrukbeleving is iets gestegen van 6.9 naar 7.2. Omdat we tegelijkertijd een afname van de  meldingsfrequentie, een afname van het uitstroompercentage en een afname van lang verzuim zien, onderzoeken we hoe dit komt.

Rouw en verlies

Ook als een medewerker te maken krijgt met het (bijna) overlijden van een naasten willen we nabij zijn. In de praktijk roept dit vaak vragen op in de trant van; ‘Wat zijn redelijke afspraken bij rouw en verlies?, Hoe lopen de lijnen en wie maakt de afspraken?’  Hiertoe  is er een handreiking ‘Rouw op de werkvloer’ gemaakt die hierbij ondersteunend kan zijn. Het document bevat zowel informatie over de fases van het waken, de melding van overlijden, het rouwproces tot aan de periode dat een medewerker weer een tijdje aan het werk is. Tot slot bevat de handreiking informatie over het maken van maatwerkafspraken. Doel is om ook in deze fase goed in verbinding te blijven met de medewerker. 

Een handreiking voor het omgaan met Rouw en Verlies

Lees verder

Menstruatie uitgiftepunt

In samenwerking met de gemeente Kampen en het armoedefonds is er op de locatie Margaretha een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten gecreëerd. De pilot duurt een jaar. Na de pilot wordt bekeken wat er nodig is om menstruatie armoede te kunnen blijven bestrijden. Dit hangt ook af van de landelijke ontwikkelingen en de ervaringen van het uitgiftepunt.

Verbinding

7.1
medewerkers

Werkdrukbeleving

7.2
medewerkers
Medewerkers

Ontwikkelingen

IJsselheem staat voor toegewijde en vakkundige zorg, passend bij het leven dat ouderen willen lei...

IJsselheem staat voor toegewijde en vakkundige zorg, passend bij het leven dat ouderen willen leiden. Dit streven staat onder druk. Het aantal beschikbare medewerkers gaat niet gelijk op met de groei van het aantal (oude) ouderen. Wij zijn ons dan ook aan het voorbereiden op de komende jaren waarin het aantal ouderen gaat toenemen en het aantal zorgprofessionals gelijk blijft of zelfs afneemt.

Regisseurs hebben dit tertaal afspraken gemaakt over hoe om te gaan met situaties waarbij het niet lukt om een uitgevallen medewerker, bijvoorbeeld door ziekte, te vervangen. Wij vinden het belangrijk dat u passende begeleiding of zorg krijgt, maar wij moeten hierbij ook goed voor onze medewerkers zijn. Wij hebben afspraken gemaakt over het recht van medewerkers om niet bereikbaar te zijn buiten werktijden en is er een ‘bel-me-wel-register’ gekomen voor medewerkers die wel benaderd willen worden om extra te werken. In november hebben we 70 keer dit register moeten gebruiken en in december 83 keer. 

IJsselheem staat voor toegewijde en vakkundige zorg, passend bij het leven dat ouderen willen leiden. Dit streven staat onder druk. Het aantal beschikbare medewerkers gaat niet gelijk op met de groei van het aantal (oude) ouderen. Wij zijn ons dan ook aan het voorbereiden op de komende jaren waarin het aantal ouderen gaat toenemen en het aantal zorgprofessionals gelijk blijft of zelfs afneemt.

Regisseurs hebben dit tertaal afspraken gemaakt over hoe om te gaan met situaties waarbij het niet lukt om een uitgevallen medewerker, bijvoorbeeld door ziekte, te vervangen. Wij vinden het belangrijk dat u passende begeleiding of zorg krijgt, maar wij moeten hierbij ook goed voor onze medewerkers zijn. Wij hebben afspraken gemaakt over het recht van medewerkers om niet bereikbaar te zijn buiten werktijden en is er een ‘bel-me-wel-register’ gekomen voor medewerkers die wel benaderd willen worden om extra te werken. In november hebben we 70 keer dit register moeten gebruiken en in december 83 keer. 

Verbinding van

7
medewerkers

Werkdrukbeleving van

7.1
medewerkers