Zorgleefplan: uw verhaal, uw regie en uw familie

Ieder mens is uniek. Onze zorg begint bij het vermogen, de wens of de behoefte van de cliënt.  Samen met u en uw naasten maken we daarom een Zorgleefplan. In dit plan is aandacht voor uw levensverhaal, uw gewoonten, wensen en uw welzijn. Ook worden mogelijke risico’s, zoals vallen of vergeetachtigheid, in beeld gebracht. Binnen een etmaal zijn met u afspraken gemaakt over een voorlopig Zorgleefplan zodat u de zorg krijgt die u wilt krijgen. Dit plan maken we dan binnen 6 weken definitief.

 

Minimaal twee keer per jaar wordt het Zorgleefplan met u en uw naasten besproken. Op basis van uw behoefte, die van uw naaste of van de zorgmedewerkers wordt er minimaal een keer per jaar een multidisciplinair overleg (MDO) georganiseerd. Dit is een uitgebreidere evaluatie in aanwezigheid van uw aanspreekpunt binnen het zorgteam, arts en/of psycholoog en zo nodig andere betrokken disciplines. In het MDO bespreken we de zorgdoelen die zijn overeengekomen met u en uw naasten en dit leggen we vast. Zo nodig stellen we de zorg op basis van deze evaluatiegesprekken bij.

Als er bij u, uw naasten of bij het team de behoefte is om vaker af te stemmen dan is dit natuurlijk altijd mogelijk.

 

Onze aandachtspunten

  • We hebben en houden aandacht voor uw verhaal en signaleren tijdig veranderingen in uw gezondheid waarbij we gezondheid zien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
  • Wij oriënteren ons of het meerwaarde heeft om bij u thuis al een kennismakingsgesprek te houden. Zodat u ons in alle rust kunt informeren over uw wensen en gewoonten. En wij al een goed beeld van u hebben.
  • We werken aan het inzichtelijk maken van uw Zorgleefplan zodat u en uw naasten mee kunnen kijken én schrijven.
  • We verbeteren onze zorg door het gedachtegoed en de werkmethode van Machteld Huber over positieve gezondheid verder te onderzoeken en in te bedden.