Zorgdienst

Wonen met zorg: hoe wordt dat betaald?

Zorg en welzijn op locatie
Cliënt en verzorgende zitten bij elkaar aan tafel

Als u zorg nodig heeft, wilt u misschien ook wel weten hoe dat wordt betaald, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Meer informatie?

U kunt ons altijd bellen, mailen of gebruik het contactformulier.

Contactformulier

Hoe wordt uw zorg betaald?

Veel zorg wordt betaald uit uw zorgverzekering. Ook zijn er de Wet langdurige zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om op terug te vallen. De financiering van zorg is dus geregeld vanuit verschillende voorzieningen en verzekeringen. Wat u wel en niet vergoed krijgt, is per persoon verschillend. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de zorg die u nodig heeft en de wijze waarop u verzekerd bent.

De zorg wordt betaald uit:

 • De Wet Langdurige Zorg (Wlz). 
 • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)

De uitvoering van deze wetten ligt bij verschillende instanties waarlangs ook de aanvragen lopen. Dit kan soms best ingewikkeld zijn. Het is niet altijd duidelijk waar welke zorg onder valt en er zijn natuurlijk uitzonderingen. Onderstaande informatie geeft een globaal overzicht.

Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het uitgangspunt van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met hulp van hun sociale netwerk en waar nodig met steun vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Pas als dat niet meer mogelijk is en iemand is aangewezen op intensieve zorg, bestaat er aanspraak op zorg vanuit de Wlz.

Als u in aanmerking wilt komen voor zorg die wordt gefinancierd door de Wlz heeft u een indicatie nodig. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij zullen samen met u kijken of u ondersteuning krijgt en in welke vorm. De afspraken hierover worden vastgelegd in een zorg(leef)plan.

Wilt u weten wie wat betaalt bij de verschillende indicatie/leveringsvormen? Bekijk hier het overzicht per leveringsvorm.

Zorgverzekeringswet

Iedereen die in Nederland woont is verplicht zich te verzekeren voor zorg, de zogenoemde basisverzekering. Onder deze verzekering vallen:

 • Geneeskundige zorg, zorg door huisartsen, ziekenhuizen en medisch specialisten

 • Ziekenhuisverblijf

 • Geriatrische revalidatiezorg

 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)

 • Hulpmiddelen (vallen voor een deel ook onder de WMO)

 • Geneesmiddelen

 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)

 • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering).

Welke zorg de verzekering dekt, wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Voor alle overige zorg kunt u zich aanvullend verzekeren. Bij uw zorgverzekeraar kunt u terecht voor uitgebreide informatie.

Rekentool voor wonen met zorg

Wilt u weten of het mogelijk is een zorgappartement te huren bij één van de locaties van IJsselheem? Of bent u benieuwd wat uw eigen bijdrage voor de zorgkosten is? Gebruik dan onze rekentool (onderaan deze pagina). Hiermee krijgt u direct een indicatie van uw eigen bijdrage én uw besteedbaar inkomen. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de berekening? Vraag dan vrijblijvend advies aan de zorgconsulenten van IJsselheem.

Meer informatie of contact

Heeft u vragen over een verhuizing naar een locatie van IJsselheem? Lees hier meer over Wonen bij IJsselheem. Twijfelt u wat u moet doen? Mail of bel ons gerust om even te overleggen: info@ijsselheem.nl of 088-33 94400 (op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur).

Op de volgende locaties kunt u terecht voor Wonen met zorg: hoe wordt dat betaald?

Deel deze pagina