Zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg, is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Professionele zorg en persoonlijke aandacht staan centraal. Dat kan bij u thuis of op speciaal daarvoor ingerichte afdelingen in Zwolle en in Kampen, wanneer iemand (tijdelijk) behandeling nodig heeft of niet (meer) thuis verzorgd kan worden.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is. De zorgverlening is gericht op ondersteuning en comfort, zowel voor de cliënt als diens naasten. De zorg richt zich niet alleen op lichamelijke aspecten, er is ook ruimte en aandacht voor psychische, sociale en spirituele begeleiding. De kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

Bij u thuis

Wilt u voor uzelf of uw naaste palliatieve zorg thuis ontvangen? Dan kunt een afspraak maken met onze wijkverpleegkundige om samen de mogelijkheden te bespreken. Met onze deskundige medewerkers van wijkverpleging kan veel gerealiseerd worden, zoals infuustherapie om pijn te bestrijden.

Bij IJsselheem

IJsselheem heeft twee speciaal voor palliatieve zorg ingerichte afdelingen in Zwolle en in Kampen.Op de palliatieve afdelingen kunnen de cliënt en diens naasten het verblijf op hun eigen manier invullen. We hanteren geen bezoektijden. Kenmerkend voor de palliatieve unit is de individuele aandacht en tijd waarmee we de zorg leveren. We vinden het belangrijk dat de cliënt zich, samen met diens naasten, uitgenodigd voelt om de laatste levensfase op een eigen wijze in te vullen. Wij ondersteunen hen hierbij vanuit professioneel oogpunt. Zo is er ruimte en aandacht voor de individuele cliënt.

Verblijf op de palliatieve afdeling IJsselheem in Isala is ook mogelijk bij:

  • oncologische revalidatie
  • palliatieve radio- en/of chemotherapie
  • het instellen op een goede symptoombehandeling.

24 uur per dag zorg

Anders dan in een hospice zijn er op de palliatieve afdeling 24 uur per dag professionele zorgverleners werkzaam. Door uit te gaan van persoonlijke wensen kunnen de cliënt en diens naasten samen met de medewerkers bepalen welke zorg het meest passend is. Vrijwilligers ondersteunen de professionals en zorgen voor een huiselijke setting. De specialist ouderengeneeskunde heeft zich toegelegd op palliatieve zorg. Daardoor is hoogwaardige en complexe medische begeleiding mogelijk om pijn en andere fysieke of psychische problemen te verlichten. Ook de nauwe samenwerking met medisch specialisten van Isala kan daar aan bijdragen.

Locaties

In Zwolle vindt u de palliatieve unit van IJsselheem in ziekenhuis Isala, afdeling V2.6. Op dezelfde locatie is het Revalidatiecentrum IJsselheem gevestigd. In Kampen is de afdeling Melmerhof onderdeel van verpleeg- en revalidatiecentrum Myosotis.

Euthanasie

Hoe IJsselheem omgaat met een verzoek tot euthanasie, kunt u nalezen in een speciale brochure.